Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνουν σε συνεργασία το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνηκαι Βαθιά Μάθηση» (MSc in «Artificial Intelligence and Deep Learning») (ΦΕΚ 1104/Β/22-3-2021) και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στο νέο τμήμα με έναρξη σπουδών το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 (Φεβρουάριος 2023). Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων που προκηρύσσονται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ορίζεται σε 30 (τριάντα) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες. Το ΔΠΜΣ προβλέπει καταβολή τελών φοίτησης.

Οι σπουδές προσφέρονται μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το 3ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται (α) από την ισχύουσα νομοθεσία και (β) από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 1387/Β/8-4-2021).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα (ή εναλλακτικά στην ελληνική, εάν το σύνολο των φοιτητών μιλούν την ελληνική), ενώ οι σημειώσεις των μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό δίνονται στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η αγγλική ή η ελληνική ή, με επιλογή του/της φοιτητή/ήτριας και σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας.

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης (PDF) / Έντυπο αίτησης (Word)

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 5ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική́ περίοδο του Εαρινού εξάμηνου 2021-2022 για βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Εσωτερικού́ Κανονισμού́ του Πανεπιστήμιου να αποστείλουν με email σχετική́ αίτηση στη γραμματεία του τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως και την Κυριακή́ 19.06.2022. 

Η αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Τετάρτη 18 Μαΐου 2022*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Τρίτη 31 Μαΐου 2022*.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων πραγματοποιούνται από τους φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" ( https://eudoxus.gr/ ), με χρήση του ακαδημαϊκού τους λογαριασμού.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Δεν επιτρέπεται να δηλωθεί και να παραληφθεί σύγγραμμα για μάθημα για το οποίο έχει παραληφθεί σύγγραμμα στο παρελθόν.
Ο αριθμός των συνολικών συγγραμμάτων που δικαιούνται οι φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν και παραλάβουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι 55. Ο μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων που μπορούν να δηλώσουν και να παραλάβουν ανά εξάμηνο είναι 8.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Όπου "ν" ο ελάχιστος χρόνος σε έτη, ο οποίος απαιτείται για τη λήψη διπλώματος ή πτυχίου.

Ανακοίνωση


Από Mεγάλη Πέμπτη 21/04/2022 έως και 02/05/2022 δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές και οι διοικητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Καθ’ όλη την ως άνω περίοδο θα λειτουργούν κανονικά (εκτός από τη Μεγάλη Παρασκευή 22/04/2022 και τη Δευτέρα 02/05/2022) τόσο το Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, όσο και οι αναγκαίες υπηρεσίες στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό, με ευθύνη των επιμέρους Προϊσταμένων.
Η σίτιση των φοιτητών θα πραγματοποιείται κανονικά στα φοιτητικά εστιατόρια των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα εκτός από την ημέρα του Πάσχα 24/04/2022 και τη Δευτέρα του Πάσχα 25/04/2022.
Το φοιτητικό εστιατόριο που λειτουργεί επί της οδού Κρήτης 10 στην Αθήνα (πλατεία Βάθη) θα παραμείνει κλειστό από τη Μεγάλη Πέμπτη 21/04/2022 έως και τη Δευτέρα 02/05/2022.

Γραφείο Πρύτανη ΠΑΔΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής των δηλώσεων μαθημάτων παρακολούθησης από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης σε έως τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία.

 

Οι φοιτητές που έκαναν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και έχει οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία, μπορούν από τις 29.03.2022 μέχρι τις 01.04.2022  να κάνουν  διορθωτική δήλωση από το ακαδημαϊκό τους email, στέλνοντας το ακόλουθο κείμενο στην Γραμματεία:

Θέμα: Διορθωτική Δήλωση

Επώνυμο:

Όνομα:

Α.Μ.:

Μάθημα που θέλετε να αφαιρεθεί

Μάθημα που θέλετε να καταχωριστεί

  
  
  
  
  
  

 

Σημείωση:

Οι φοιτητές, που επιθυμούν, μόνο να καταχωριστεί μάθημα, το οποίο δεν δήλωσαν συμπληρώνουν μόνο την δεξιά στήλη.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 01.04.2022 ώρα 5.00 έως 7.00 μμ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής που εκπόνησε ο υποψήφιος
διδάκτορας του τμήματος κος Ανδρόνικος Λουκίδης, με τίτλο: “Προσδιορισμός κρίσιμης κατάστασης σε ψαθυρά υλικά με μεθόδους στατιστικής φυσικής,
αξιοποιώντας δεδομένα ακουστικών εκπομπών”, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Δήμο Τριάντη.

Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα παραταθούν μέχρι και την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για τις δηλώσεις των μαθημάτων να λαμβάνετε υπόψη σας όλα τα αποτελέσματα
των βαθμολογιών που έχουν ανακοινωθεί ηλεκτρονικά (e- class, moodle, κλπ), έστω και αν αυτά δεν εμφανίζονται ακόμη στο φοιτητολόγιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 5ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EAΡINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές για το τρέχον εξάμηνο είναι η δήλωσή τους από:

 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022  έως την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022,

 

μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Εύδοξος" (https://eudoxus.gr/Students). 

Η δήλωση συγγραμμάτων είναι εφικτή εφόσον έχει πραγματοποιηθεί και οριστικοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων για το αντίστοιχο εξάμηνο.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα "ν+2" έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Όπου "ν" είναι τα ελάχιστα έτη φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος.

 Σε εφαρμογή της με Αρ. Πρωτ. : 2293 /Ζ1 10- 01-2022 Υπουργικής Απόφασης το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών θα προγραμματίσει την εξέταση των μαθημάτων της περιόδου Φεβρουαρίου 2022 για όσους φοιτητές δεν συμμετείχαν σε αυτή λόγω Covid-19.

Καλούνται οι φοιτητές που δεν συμμετείχαν σε εξετάσεις μαθημάτων λόγω ασθενείας από Covid 19 και όπως προβλέπεται από την νομοθεσία εάν διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης ή αποδεικτικό θετικού PCR test και έχουν προβεί στην σχετική δήλωση στο edupass.gr να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 1. Να εγγραφούν μέσω του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass στο μάθημα «Εξέταση φοιτητών που ασθένησαν με Covid κατά τη διάρκεια της εξεταστικής».
 2. Οι φοιτητές επιλέγοντας το πεδίο «εργασίες» θα βρουν αναρτημένη εργασία με τίτλο «Δήλωση μη συμμετοχής σε εξετάσεις».
 3. Στη συνέχεια θα πρέπει να ανεβάσουν 2 αρχεία:
  1. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νόσηση (πρέπει σαφώς να αναφέρεται η ημερομηνία νόσησης).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με την οποία θα βεβαιώνεται ότι i) ο φοιτητής δεν προσήλθε στα μαθήματα που θα αναφέρονται σε αυτή, ii) στα μαθήματα αυτά ο φοιτητής είχε το δικαίωμα να εξεταστεί με βάση τη δήλωση μαθημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στο σύστημα της γραμματείας, iii) η εξέταση έγινε μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την νόσηση του φοιτητή, iv) το πιστοποιητικό νόσησης που έχει επισυνάψει ο φοιτητής είναι αντίγραφο του πρωτότυπου που έχει στα χέρια του.

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης βρίσκεται στο πεδίο έγγραφα του ίδιου μαθήματος.

Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων και τον έλεγχό τους από τη γραμματεία οι κατάλογοι των φοιτητών που δικαιούνται εξέταση θα χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό των αντίστοιχων εξετάσεων.

Το σύστημα θα μείνει ανοιχτό για τις σχετικές δηλώσεις μέχρι την Κυριακή 6.3.2022.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι η εξέταση σε όλα τα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί εκ του σύνεγγυς. 

Στα μαθήματα εαρινού εξαμήνου έχουν δικαίωμα να εξεταστούν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ.

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 για βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου να αποστείλουν με email σχετική αίτηση στη γραμματεία του τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως και την Κυριακή 30.01.2022.

Η αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τήματος.

Η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 31/01/22 μέχρι και το Σάββατο 26/02/22. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όσοι φοιτητές ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν και στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

1. Οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2021 - 2022 (ΥΑ 2293 /Ζ1, 10-01-2022) 

2. Διευκρίνιση σχετικά με την διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2021 - 2022 (ΥΑ 4714/Ζ1, 14- 01-2022) 

3. Ενημέρωση για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 (Απόφαση Πρύτανη ΠΑΔΑ, 3409/20-01-2022) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος να παρακολουθήσει την παρουσίαση του Υποψήφιου Διδάκτορα Παναγιώτη Μοναχέλη για την Πρόταση της Διδακτορικής Διατριβής του, στα πλαίσια οριστικοποίησης του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 8 του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος (ΦΕΚ 4658/τ.Β/18-10-2018). Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τα εξής στοιχεία:

Τίτλος Θέματος

Διδακτορικής

Διατριβής

Γλώσσα Διατριβής

“Εξόρυξη και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου πάνω από κοινωνικά δίκτυα”

“Big Data Mining and Visualization over online Social Networks”

Αγγλική

Ονοματεπώνυμο Υ.Δ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΧΕΛΗΣ

Τριμελής

Συμβουλευτική

Επιτροπή

Περικλής Παπαδόπουλος

Καθηγητής

Τμήμα Η.Η.Μ. ΠΑ.Δ.Α. (Επιβλέπων)

Χαράλαμπος Πατρικάκης

Καθηγητής

Τμήμα Η.Η.Μ. ΠΑ.Δ.Α. (Μέλος)

David

Ebert

Professor

University of Oklahoma

(Μέλος)

Τρόπος παρουσίασης

Διαδικτυακά μέσω MS Teams

Hλεκτρονικός σύνδεσμος παρουσίασης

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJlMDkzMzItYjVkYS00NmJjLWFiMmItZjlmNDM0ZTI5ZGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a9beaad2-119b-4430-bc89-f507121b13a8%22%7d

Ημέρα - Ώρα

Τρίτη 18/1/2022

19:00 - 20:00

Αιγάλεω, 5/1/2022

Ο Επιβλέπων

Π. Παπαδόπουλος,

Καθηγητής

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του θέματος Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 8 του ΚΔΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Αθανάσιος Δόνας θα παρουσιάσει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές εργασίες της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων τεχνικών προσομοίωσης αξιοποιώντας εργαλεία υπολογιστικής νοημοσύνης και στατιστικής μοντελοποίησης με εφαρμογές σε συστήματα προσομοίωσης περιβαλλοντικών διεργασιών.». 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/01/2022 στο διάστημα 12:00-13:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο MS Teams σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./0?context={"Tid":"909f8896-634a-4c76-950f-2fb3b54d0c60","Oid":"9a8bfc4c-352f-4d2a-b29a-585a3d454c89"}

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του θέματος Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 8 του ΚΔΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Δημήτριος Μπάρκας θα παρουσιάσει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές εργασίες της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Συμβολή στην εκτίμηση Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Υψηλών Τάσεων (Υ.Τ.) με χρήση Ειδικών Μετρητικών Συστημάτων και Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης». 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/01/2022 στο διάστημα 11:30-12:30. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο MS Teams σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a109b5f4ff6154d3391b229ba3e428b38%40thread.tacv2/1641666530701?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2269d76133-da39-481d-afac-403e49746d68%22%7d

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του θέματος Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 8 του ΚΔΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Ιωάννης Χρόνης θα παρουσιάσει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές εργασίες της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Συμβολή στη διερεύνηση των φυσικοχημικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων ελαίων φυτικής προέλευσης για υποκατάσταση των ορυκτών στον εξοπλισμό υψηλών τάσεων, στα πλαίσια του οικολογικού σχεδιασμού.»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/01/2022 στο διάστημα 10:00-11:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο MS Teams σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a109b5f4ff6154d3391b229ba3e428b38%40thread.tacv2/1641291484087?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2269d76133-da39-481d-afac-403e49746d68%22%7d  

Δείτε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 εδώ.

Όποιος υποψήφιος δεν διαθέτει τον Α.Π. της αίτησης, που είχε υποβάλλει στο τμήμα, για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία για να τον πληροφορηθεί.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι δικαίωμα εγγραφής στο Τμήμα έχουν όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον
τριάντα (30) μονάδες.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.
 
Επιπλέον, διευκρινίζεται, κατόπιν ενημέρωσης από το σύστημα "Εύδοξος", ότι για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 δεν θα είναι δυνατή η διανομή συγγραμμάτων μέσω courier, καθώς δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία εντός της προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την παραλαβή των βιβλίων μέσω σημείων διανομής, εφόσον ο εκδότης προχωρήσει με τη διαδικασία αντιστοίχισης σημείου διανομής μέχρι τις 29/12/2021. Διαφορετικά, θα απενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές και οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν άλλη επιλογή συγγράμματος, μέχρι τις 14/01/2022.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές πρώτου (προπτυχιακοί), δεύτερου (μεταπτυχιακοί) και τρίτου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες) του Πανεπιστημίου μας, μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση καρτών σίτισης Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου μας, έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες υποβολής στην παρακάτω ανακοίνωση:
https://www.uniwa.gr/announcements/sitisi-akadimaikoy-etoys-2021-2022/

Η Αντιπρύτανις
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Ευσταθία Γ. Παπαγεωργίου

Ο σύνδεσμος της Ανακοίνωσης είναι:

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (Πράξη 17/25-11-2021, Θέμα 15) οι φοιτητές του τμήματος που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών ΤΕΙ και έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης,  μπορούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2022 σε μαθήματα που έχουν δηλώσει, έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανεξάρτητα από το εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο. Η ρύθμιση ΔΕΝ ισχύει για τους φοιτητές του τμήματος που παρακολουθούν το πενταετές ΠΠΣ.

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του θέματος Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 8 του ΚΔΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Γεώργιος Τσώνος θα παρουσιάσει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές εργασίες της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ» . 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/11/2021 στο διάστημα 16:00-17:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο MS Teams σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0e20702377a8473f9eb99be936e58585%40thread.tacv2/1636902026381?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2257dfa521-bef9-4270-98db-04e5f5a3644e%22%7d 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα, ότι η διδασκαλία για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5/11/2021. Σας παρακαλούμε να εγγραφείτε στο eclass, έτσι ώστε να ενημερωνόσαστε για ότι αφορά το συγκεκριμένο μάθημα. Δείτε το αναρτημένο Ωρολόγιο πρόγραμμα για αίθουσα και ώρα διδασκαλίας. 

Ο Διδάσκων 

Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος 

Ενημερώνουμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΑΔΑ που πρέπει να ελέγχονται με rapid test ότι:

 1. Εκτός από τα διαγνωστικά εργαστήρια υπάρχουν πιστοποιημένα φαρμακεία που διενεργούν το τεστ.
 2. Τόσο τα διαγνωστικά κέντρα όσο και τα πιστοποιημένα φαρμακεία υποχρεούνται να ενημερώνουν την ειδική πλατφόρμα με το αποτέλεσμα, ώστε να μπορεί να γίνεται η ηλεκτρονική πιστοποίηση μέσω  της εφαρμογής Covid Free GR.
 3. Το rapid test πρέπει να διενεργείται Κυριακή ή Δευτέρα πρωί (δηλ. εντός 48ώρου πριν την Τρίτη), και Τετάρτη ή Πέμπτη πρωί (δηλ. εντός 48ώρου πριν την Παρασκευή), ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση κατά την είσοδο στο Πανεπιστήμιο.
 4. Τη Δευτέρα και την Πέμπτη, αν κατά την είσοδο στο Πανεπιστήμιο η εφαρμογή Covid Free GR δεν πιστοποιεί το rapid test, γίνονται αποδεκτά κατά τον έλεγχο τα κάτωθι πιστοποιητικά:

Α.         Από φαρμακείο: εκτύπωση από την πλατφόρμα όπου αναρτήθηκε το αποτέλεσμα του τεστ, με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Β.         Από διαγνωστικό κέντρο: απάντηση/αποτέλεσμα του τεστ σε έντυπο του διαγνωστικού κέντρου, με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 

 

Γραφείο Πρύτανη ΠΑ.Δ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται μέχρι και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται μέχρι και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τις δηλώσεις των μαθημάτων να λαμβάνετε υπόψη σας όλα τα αποτελέσματα των βαθμολογιών που έχουν ανακοινωθεί ηλεκτρονικά (e-class, moodle, κλπ), έστω και αν αυτά δεν εμφανίζονται ακόμη στο φοιτητολόγιο.

Επίσης η δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους για να μπορέσετε να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2021

Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές για το τρέχον εξάμηνο είναι η δήλωσή τους. Η δήλωση συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές για το τρέχον εξάμηνο θα γίνεται από:

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021  έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021,

μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Εύδοξος" (https://eudoxus.gr/Students).  

  

Η δήλωση συγγραμμάτων είναι εφικτή εφόσον έχει πραγματοποιηθεί και οριστικοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων για το αντίστοιχο εξάμηνο.


Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Όπου ν είναι τα ελάχιστα έτη φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 2021-2022

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν διπλωματική εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, οφείλουν να δηλώσουν τη διπλωματική εργασία στη δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και να υποβάλουν, αποκλειστικά μέσω e-mail(eee@uniwa.gr), εντός του διαστήματος που πραγματοποιείται η δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 αίτηση ανάληψης διπλωματικής εργασίας. 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για βεβαιώσεις φοίτησης, πιστοποιητικά σπουδαστικής κατάστασης και δελτία αναλυτικής βαθμολογίας από τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, καθώς και η έκδοση και η αποστολή των αντίστοιχων εντύπων θα γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά και μόνο μέσω του φοιτητολογίου.

Για την έκδοση απλής βεβαίωσης φοίτησης για κάθε νόμιμη φοίτηση θα πρέπει να επιλέξετε "βεβαίωση φοίτησης" ενώ για βεβαίωση για στρατολογική χρήση θα πρέπει να επιλέξετε "πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης" και στα σχόλια να αναφέρετε ότι προορίζεται για στρατολογική χρήση.

Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ακαδημαϊκού λογαριασμού e-mail.

H δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται κάθε Τρίτη -Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 12:00 με 14:00. 

Για την αποφυγή του συγχρωτισμού συνίσταται η ηλεκτρονική επικοινωνία (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) ή η τηλεφωνική επικοινωνία (τηλ.: 210-5381225) με τη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό παρακαλούμε επικοινωνήστε για τον προγραμματισμό ραντεβού πριν τη προσέλευσή σας.

Στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος έχει αναρτηθεί Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας κατά το Ακαδ. Έτος 2021-2022, με ισχύ από 11/10/2021.
https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/odigos-prosvasis-sto-panepistimio-dytikis-attikis/

Υποβολή δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων

 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα Πέμπτη 30/09/2021 δεν έχουν αποσταλεί στο Ίδρυμά μας από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων τα στοιχεία των επιτυχόντων, δεν είναι ακόμη εφικτή η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr.

Μόλις καταστεί εφικτή η πρόσβαση στην παραπάνω πλατφόρμα, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι Ιδρυματικοί κωδικοί, που θα είναι απαραίτητοι για την είσοδο στην πλατφόρμα, θα αποσταλούν στους/στις φοιτητές/τριες μέσω e-mail ή και SMS (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου), μόλις μας αποσταλούν τα στοιχεία από το εποπτεύον Υπουργείο.

Οι επιτυχόντες μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 11η Οκτωβρίου 2021.

Υπενθυμίζουμε πως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων στο Τμήμα μας είναι τα ακόλουθα:

 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).

Στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών:

Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250

Τηλέφωνο: 210-5381225

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ώρες κοινού: Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη 12:00-14:00 (κατόπιν ραντεβού)

Νεό Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διδακτορικών Διατριβών Υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος στα πλαίσια του άρ. 8 του ΚΔΣ του Τμήματος.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.,

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Oι εγγραφές για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας εισαγομένων ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22) θα γίνουν:

από την Πέμπτη 23.09.2021 έως την Πέμπτη 30.09.2021.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ.151/47149/Α5 (ΦΕΚ 820Β/2016), Φ.151/82115/A5 (ΦΕΚ 1873Β/2017), Φ.151/118482/Α5 (ΦΕΚ 3522Β/2018) και Φ.151/20049/2007/Β6/2007 (272Β), αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ Φ.152/118927/Α5, 22-9-2021 και την ΥΑ Φ.153/118467/Α5, 21-9-2021.

Επιπλέον, μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να συνυποβληθεί και η αίτηση αρχικής εγγραφής.

Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνει με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

Κτίριο Ζ, 2ος όροφος, γραφείο ΖΒ213

Π. Ράλλη και Θηβών 250, ΤΚ 12244 Αιγάλεω, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 210-5381225

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι 30.09.2021. Για αποστολή με εταιρία courier, η παραλαβή του φακέλου από τη Γραμματεία μπορεί να γίνει ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 09.00-14.00.

Λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 αν κάποιος επιτυχών ή εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο επιθυμεί να προσέλθει στη Γραμματεία, για την υποβολή των δικαιολογητικών, από 23.09.2021 έως 30.09.2021, θα πρέπει να στείλει σχετικό μήνυμα στο email της Γραμματείας, eee@uniwa.gr, για να οριστεί ραντεβού.

Σας εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των προστατευτικών μέτρων, στη χρήση μάσκας και στην τήρηση των αποστάσεων, για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Για την εξέλιξη της διαδικασίας οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email, μετά την παραλαβή των εγγράφων.

Την Τρίτη 21/9 και ώρα 14:00 με 16:00, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω MS Teams το workshop με τίτλο iReact - Next Generation, στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ομώνυμου ερευνητικού έργου με επιστημονικό υπεύθυνο για το ΠαΔΑ τον Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Αλεξανδρίδη.

Βασικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και η εφαρμογή τους σε ευφυή δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (smart grids).

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη συνημμένη πρόσκληση.

 1. Υπενθυμίζεται σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι η συμμετοχή στην εκ του σύνεγγυς (δια ζώσης) διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή:

α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,

β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,

γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,

ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR.

 1. Στις αίθουσες εξετάσεων θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό και μάσκες μίας χρήσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους δεν έχει. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους. Αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους δεν έχει μάσκα ο εισηγητής ή ο επιτηρητής πρέπει να του δώσει μία από αυτές που υπάρχουν στην αίθουσα.
 1. Η διαδικασία της εξέτασης ολοκληρώνεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της εξέτασης, που αναφέρεται στο πρόγραμμα ώστε να μπορέσει το συνεργείο καθαρισμού να απολυμάνει το χώρο.
 1. Τα παράθυρα και οι πόρτες της αίθουσας παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
 1. Αν κάποιος φοιτητής αναφέρει πριν ή κατά την διάρκεια της εξέτασης ότι δεν μπορεί να προσέλθει σε εκ του σύνεγγυς εξετάσεις γιατί ανήκει σε ευπαθή ομάδα σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ πρέπει να καταθέσει σχετικό αίτημα στη γραμματεία με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα εξεταστεί το αίτημά του από τη συνέλευση του τμήματος. Αιτήματα που θα κατατεθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ενημερώνονται τα μέλη του τμήματος ότι σύμφωνα με την ΥΑ 94102/Ζ1, ΦΕΚ 3483Β/30.07.2021 η συμμετοχή στην εκ του σύνεγγυς (δια ζώσης) διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή:

α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,

β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,

γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,

ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR,

από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό.

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 για βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου να αποστείλουν με email σχετική αίτηση στη γραμματεία του τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως και την Τετάρτη 25.08.21

Ενόψει των θερινών διακοπών σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή από τη Δευτέρα 09.08.2021 έως και την Παρασκευή 20.08.2021.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(Καταληκτική Προθεσμία μέχρι και την Πέμπτη 26/8/2021)

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες όλων των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (πλατφόρμες eClass/Moodle) προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής όπου θα βεβαιώνουν ότι ενημερώθηκαν και συμφωνούν με τη διαδικασία εξ αποστάσεως εξετάσεων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν με ευθύνη των διδασκόντων. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει υποβληθεί από όλους μέχρι και την Πέμπτη 26/8/2021.  Τα σχετικά ερωτηματολόγια και οι αντίστοιχες οδηγίες για την διαδικασία αυτή  θα έχουν αναρτηθεί από τους διδάσκοντες μέχρι και την Παρασκευή 6/8/2021 στις πλατφόρμες eClass/Moodle των μαθημάτων.

Η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε μάθημα, ώστε να καταρτιστεί η οριστική λίστα συμμετεχόντων στην εξέταση από απόσταση,  και η μη εμπρόθεσμη αποδοχή ή η μη συμπλήρωσή της συνεπάγεται την μη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση.

Πρόσκληση στη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας που εκπονήθηκε από τους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠαΔΑ:
Μπαλαμώτη Ιωάννη & Πολύδωρου Γεωργίου

με θέμα:

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - 740Wp ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ"

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/07/21 και ώρα 6.30μμ.

Η παρουσίαση κατόπιν της λήψης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή συγχρωτισμού, θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams στον παρακάτω σύνδεσμο: 


Ο Επιβλέπων 

Γ. Βόκας

Πρόσκληση στη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε από τον φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠαΔΑ

Στεργιόπουλου Χρήστου

με θέμα:

"Μελέτη χωροθέτησης διασυνδεδεμένου αιολικού πάρκου με χρήση του λογισμικού WindFarm"

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/07/21 και ώρα 6.00μμ.

Η παρουσίαση κατόπιν της λήψης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή συγχρωτισμού, θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

Ο Επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας ήταν ο κ. Αξαόπουλος και συνεπιβλέπων ο κ. Γ. Βόκας.

Πρόσκληση στη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε από τον φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠαΔΑ

Ιωάννη Γιαννακόπουλου

με θέμα:

"Μελέτη ευπαθειών και κυβερνοφυσικών επιθέσεων σε βιοϊατρικές συσκευές και συσκευές βιομετρικών δεδομένων"

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/07/21 και ώρα 09:00.

Η παρουσίαση κατόπιν της λήψης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή συγχρωτισμού, θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdmOWVhYjQtMDI0Zi00ZGNmLWI2YmEtNmNiY2FiMjhkN2U1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a9beaad2-119b-4430-bc89-f507121b13a8%22%7d

Ο Επιβλέπων την Διπλωματική Εργασία 

Χαράλαμπος Ζ. Πατρικάκης

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) να παρακολουθήσει την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Δείτε το συνημμένο αρχείο για τα στοιχεία της ΜΔΕ και το σύνδεσμο στο MS Teams.

Αγαπητοί φοιτητές,

Έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη θέσεων για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022 (Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο) με επιλέξιμη περίοδο μετακινήσεων από 01/09/2021 έως 31/08/2022 σε Χώρες εκτός Ευρώπης.

Θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα (Πρακτική - SMP): https://erasmus.uniwa.gr/diethnis-kinitikotita/praktiki-smp/

Η επιλέξιμη διάρκεια μετακίνησης με πλήρη χρηματοδότηση είναι από 2 έως 4 μήνες.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 έως Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά: i) Αίτηση, ii) Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Πρακτικής Άσκησης

Η μορφή αποθήκευσης των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι: ΑΙΤΗΣΗ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ κλπ.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Κατεβάστε το Acceptance Letter εδώ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

(Καταληκτική Προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 18/6/2021)

 

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021, η οποία θα διεξαχθεί αποκλειστικά από απόσταση, να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (πλατφόρμες eClass/Moodle) προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής όπου θα βεβαιώνουν ότι ενημερώθηκαν και συμφωνούν με τη διαδικασία εξ αποστάσεως εξετάσεων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν με ευθύνη των διδασκόντων. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει υποβληθεί από όλους μέχρι και την Παρασκευή 18/6/2021. Τα σχετικά ερωτηματολόγια και οι αντίστοιχες οδηγίες για την διαδικασία αυτή θα έχουν αναρτηθεί από τους διδάσκοντες μέχρι και την Δευτέρα 14/6/2021 στις πλατφόρμες eClass/Moodle των μαθημάτων.

Η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε μάθημα, ώστε να καταρτιστεί η οριστική λίστα συμμετεχόντων στην εξέταση από απόσταση, και η μη εμπρόθεσμη αποδοχή ή η μη συμπλήρωσή της συνεπάγεται την μη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση.

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021 για βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5
του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου να αποστείλουν με email σχετική αίτηση στη γραμματεία του τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) από Παρασκευή 11/6/2021 έως και Τετάρτη 16/6/2021.

Ενημερώνονται οι φοιτητές, που παρακολουθούν το πενταετές πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Η.&Η.Μ., ότι προβλέπεται η διεξαγωγή δίμηνης πρακτικής άσκησης μετά το 8ο εξάμηνο.

Η ΠΑ είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Για την υποβολή αιτήσεων για ΠΑ, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη, το νωρίτερο με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Δείτε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 εδώ.

Όποιος υποψήφιος δεν διαθέτει τον Α.Π. της αίτησης, που είχε υποβάλλει στο τμήμα, για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία για να τον πληροφορηθεί.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι δικαίωμα εγγραφής στο Τμήμα έχουν όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον
τριάντα (30) μονάδες.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν μετά από σχετική ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος Η.&Η.Μ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503, ΦΕΚ1872Β/8-5-2021 (σελ. 21818) δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, η οποία είχε ανασταλεί από 7/11/2021, να συνεχίσουν την ΠΑ με φυσική παρουσία, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για να ολοκληρωθεί η ΠΑ πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη η τροποποιητική σύμβαση ΠΑ που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ στον καθορισμό των ημερομηνιών ώστε να συμπληρώνεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ΠΑ των έξη μηνών.

 

Όσοι φοιτητές πραγματοποιούν την ΠΑ εξ αποστάσεως μπορούν να συνεχίσουν χωρίς αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωσή της ή να την μετατρέψουν σε ΠΑ με φυσική παρουσία αν αυτό απαιτηθεί από τον εργοδότη τους. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να συμπληρωθεί η τροποποιητική σύμβαση που αναφέρεται παραπάνω.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Η.&Η.Μ.

Ε. Κυριάκης – Μπιτζάρος

Δείτε εδώ την ΥΑ 48918/Ζ1/29-4-21 για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.
Σύντομα θα ανακοινωθεί από το Τμήμα το πρόγραμμα των εξετάσεων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν συχνά τις ανακοινώσεις της γραμματείας του τμήματος.

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του θέματος Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 8 του ΚΔΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Κωνσταντίνος Ορφανίδης θα παρουσιάσει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές εργασίες της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Μικροκύματα Υψηλής Ισχύος και Ανάπτυξη Πλάσματος σε Αέρια» .

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/04/2021 στο διάστημα 15:00-16:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο MS Teams σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU4YTI4ZDYtMjljMy00ZDFlLTk5ZmMtYmIzZjc5MDE1MTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22eda804c7-20bd-4a20-a9bb-d25f19101773%22%7d

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία της δήλωσης συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος "Εύδοξος" (https://eudoxus.gr/StudentBookSelection) είναι σήμερα 05/04/2021. Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές  δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf) αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές για το τρέχον εξάμηνο είναι η δήλωσή τους. Η δήλωση συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές για το τρέχον εξάμηνο θα γίνεται από

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021  έως την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021,

μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Εύδοξος" (https://eudoxus.gr/Students).  

  

Η δήλωση συγγραμμάτων είναι εφικτή εφόσον έχει πραγματοποιηθεί και οριστικοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων για το αντίστοιχο εξάμηνο. 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα. 


Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών.
Στη δήλωση συγγραμμάτων οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.
Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021. 

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα. 

Για λεπτομέρειες περί της δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων παρακαλούμε ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται μέχρι και την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.Σας υπενθυμίζουμε ότι για τις δηλώσεις των μαθημάτων να λαμβάνετε υπόψη σας όλα τα αποτελέσματα των βαθμολογιών που έχουν ανακοινωθεί ηλεκτρονικά (e-class, moodle, κλπ), έστω και αν αυτά δεν εμφανίζονται ακόμη στο φοιτητολόγιο.

Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

«Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ): Οι κίνδυνοι και η απόρριψή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης έξυπνης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με τεχνολογίες πλατφόρμας μικροελεγκτή ανοικτού κώδικα, ασύρματης δικτύωσης και cloud computing»

«Τεχνικές για χαμηλή κατανάλωση ισχύος σε σύγχρονους μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές»


Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2020 – 2021 θα γίνουν ΜΟΝΟΝ

ηλεκτρονικά απο τη Παρασκευή 05.03.2021 εώς και την Δευτέρα 15.03.2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε την δήλωση μαθημάτων διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

 1. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα δηλώσουν μόνο μαθήματα του 2ου εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

 2. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου οι φοιτητές δηλώνουν:

  Τριάντα οκτώ (38) ώρες ανά εβδομάδα στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί.

  Πενήντα δύο (52) ώρες ανά εβδομάδα στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί.

 3. Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί ηλεκτρονικά (φοιτητολόγιο, e-class, moodle, κλπ).

 4. Οι φοιτητές του πενταετούς προγράμματος σπουδών που δηλώνουν μαθήματα από το 7ο εξάμηνο και πάνω να συμβουλευτούν το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος πρόγραμμα σπουδών ώστε να αποφύγουν πιθανά λάθη σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τους κύκλους σπουδών.

 5. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ πρέπει αποκλειστικά και μόνο στο ίδιο χρονικό διάστημα να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος την Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας.

 6. Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. στις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα εξεταστείτε μόνο στα μαθήματα που έχετε δηλώσει.

  2. στον Εύδοξο θα δηλώσετε συγγράμματα με βάση την δήλωσή σας.

   Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας συνδεθείτε από την ιστοσελίδα του τμήματος στο ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ κάνοντας χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Σύμφωνα με την απόφαση της Πρυτανείας του ΠΑΔΑ αναβάλονται οι αυριανές εξετάσεις (γραπτές ή/και προφορικές) στα παρακάτω μαθήματα

EEE.1.2 [1,2) Φυσική

EEE.3.2 [1,2,3] Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

EEE.5.2 [1,2] Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

EEE.7-1.6 Ηλεκτρονικά  Ισχύος II

EEE.7-1.7 Αποθήκευση Ενέργειας

EEE.7-1.8 Συστήματα Γειώσεων

EEE.7-1.9 Τεχνολογία Μετρήσεων

EEE.7-2.7 Φωτοτεχνική Τεχνολογία

ΕΕΕ.7-3.7 Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI)

EEE.9-2.1 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

EEE.9-2.7 Ψηφιακή Μετάδοση Βίντεο και Ήχου

ΕΕΕ.9-3.8 Βιοϊατρική Τεχνολογία

Οι εξετάσεις στα μαθήματα αυτά θα πραγματοποοηθούν την Τρίτη 23/2/2021 τις ίδιες ώρες.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες (ΦμΕΑ):

 • Να μελετήσουν προσεκτικά τις Γενικές οριζόντιες οδηγίες για την εξέταση των ΦμεΑ – Εσωτερικός Κανονισμός ΠΑΔΑ, Άρθρο 37 και τις Αναλυτικές οδηγίες ανά κατηγορία για την εξέταση των ΦμεΑ
 • Να μελετήσουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των μαθημάτων του τμήματος που αφορούν το σύστημα εξέτασης κάθε μαθήματος και να απαντήσουν στο σχετικό ερωτηματολόγιο που αφορά ΦμΕΑ ώστε δηλώσουν ότι δικαιούνται διευκόλυνση κατά τις εξετάσεις.
 • Εφόσον το επιθυμούν, να έρθουν σε επαφή με το σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ Καθ. Στυλιανό Ποτηράκη μέσω email (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ώστε να ζητήσουν τη συνδρομή του.
 • Εφόσον το επιθυμούν, και δεν το έχουν πράξει σε προηγούμενη εξεταστική, να αποστείλουν με email στο σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ τα στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, ΑΜ, email , τηλ), καθώς και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν (επιλέγοντας μια από τις κατηγορίες: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Δυσλεξία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Κινητικά προβλήματα, Βαρηκοΐα ή Κώφωση, Αναπηρία Όρασης), τη βοήθεια που δικαιολογείται από το πρόβλημα αυτό και την οποία θα επιθυμούσαν να λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες στο xls δήλωσης και επισυνάπτουν το xls στο μήνυμά τους.
 • Την ώρα της εξέτασης να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση της Γραμματείας που πιστοποιεί ότι δικαιούνται διευκόλυνσης κατά τις εξετάσεις και αναφέρει το είδος της διευκόλυνσης που δικαιούνται.

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Νόμου 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο, στην οποία διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ΄εξαίρεση.

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε ως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα.

Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, παρακαλούμε να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αποκλειστικά και μόνο από28/01/2021 έως και 31/01/2021.

Κατεβάστε την Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας εδώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(Καταληκτική Προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 29/1/2021)

 

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021, η οποία θα διεξαχθεί αποκλειστικά από απόσταση, να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (πλατφόρμες eClass/Moodle) προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν με ευθύνη των διδασκόντων. Η δήλωση αυτή ενέχει και χαρακτήρα δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και θα πρέπει να έχει υποβληθεί από όλους μέχρι και την Παρασκευή 29/1/2021

Η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε μάθημα, ώστε να καταρτιστεί η οριστική λίστα συμμετεχόντων στην εξέταση από απόσταση,  και η μη εμπρόθεσμη αποδοχή ή η μη συμπλήρωσή της συνεπάγεται την μη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση (Artificial Intelligence and Deep Learning).

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο των Αυτόνομων Συστημάτων (Autonomous Systems), ή των Γνωσιακών Συστημάτων (Cognitive Systems), επιλέγοντας την αντίστοιχη ομάδα μαθημάτων εξειδίκευσης, ή να κάνουν ελεύθερη επιλογή μαθημάτων εξειδίκευσης, στο πλαίσιο απόκτησης του πτυχίου στο αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Βαθιάς Μάθησης.
Σε επιλεγμένα μαθήματα, το εκπαιδευτικό υλικό και οι εργασίες είναι βασισμένα σε υλικό από το Deep Learning Institute της NVIDIA ενώ όλα τα μαθήματα περιέχουν πρακτικό μέρος και αξιολόγηση μέσω project, με χρήση εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης  (Google AI, NVIDIA, FACEBOOK AI).

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών εξαμήνων και ξεκινάει το εαρινό εξάμηνο του 2021. Η διδασκαλία γίνεται στα Ελληνικά με σημειώσεις και εργασίες στα Αγγλικά, και με τη δυνατότητα διαλέξεων στα Αγγλικά για αλλοδαπούς φοιτητές. Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Καθηγητές και πιστοποιημένοι σε θέματα Βαθιάς Μάθησης συνεργάτες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει διαλέξεις από συνεργαζόμενους Καθηγητές και Ερευνητές από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα και Εταιρείες του εξωτερικού.

Πληροφορίες και αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε εδώ: https://aidl.uniwa.gr

Δείτε το πρόγραμμα διεξαγωγής δοκιμαστικών μαθημάτων από υποψηφίους για τη θέση βαθμίδας επίκουρου καθηγητή του Τομέα “Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο: «Γραμμική άλγεβρα με εφαρμογές στην επιστήμη του ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού μηχανικού».

Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως και την 20η Δεκεμβρίου 2020, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή.

Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του εορτασμού της Επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου

Λαμβάνοντας υπόψη την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ (Α.Π. 383/10-11-2020, ΑΔΑ 91ΛΣ46ΜΤΛΗ-Δ65) καλούνται οι φοιτητές του τμήματος, οι οποίοι διεξάγουν εξάμηνη πρακτική άσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 13:00 αίτηση συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του φορέα υποδοχής, στην οποία να αναφέρεται ότι υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως απασχόλησης του φοιτητή στο αντικείμενο της ΠΑ σύμφωνα με το πρότυπο που θα βρείτε εδώ. Το μήνυμα πρέπει να κοινοποιείται και στον κ. Παναγιώτη Παπαγέωργα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Το αίτημα θα εξετάζεται άμεσα από την επιτροπή πρακτικής άσκησης του τμήματος και θα ενημερώνεται ο φοιτητής για τη δυνατότητα ή όχι συνέχισης της ΠΑ
εξ αποστάσεως.

Οσοι φοιτητές δεν καταθέσουν την αναφερόμενη βεβαίωση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία θεωρείται ότι έχουν διακόψει αυτοδίκαια την πρακτική  άσκηση και θα πρέπει να συνάψουν συμπληρωματική σύμβαση πρακτικής άσκησης όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για να συμπληρωθεί το απαιτούμενο από το νόμο εξάμηνο εργασίας στον φορέα υποδοχής.

Οι φοιτητές που δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μπορούν μέχρι τις 18.11.2020 να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα

δικαιολογητικά σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μετά την παρέλευση της αναφερόμενης προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων και ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Αρθρο 52
Ανανεώσεις Εγγραφών Φοιτητών - Δηλώσεις Μαθημάτων

1......

2. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, έχουν τη δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές για την εκπρόθεσμη εγγραφή. Η απόφαση για την έγκριση της εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λαμβάνεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

3. Μετά το πέρας και των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, καμία εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων, τόσο στις κανονικές όσο και στις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους.

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.
Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 και πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Εύδοξος" (https://eudoxus.gr/Students) .

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.


Λόγω της on-line σύνδεσης του Πανεπιστημίου με το σύστημα Εύδοξος, οι φοιτητές μπορούν να προβούν σε δήλωση συγγραμμάτων μόνο εφ' όσον έχει ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων.


Στη δήλωση συγγραμμάτων οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.
Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Την Πέμπτη 22/10 2020 θα γίνει διαδικτυακή υποδοχή και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας οι φοιτητές
έχουν χωριστεί σε ομάδες με αλφαβητική σειρά. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι για το MsTeams ακολουθούν.

Τμήμα 1, ΜΠΕ - ΠΑΠ, Πέμπτη 22/10/20, 11:00 π.μ. - 12:00 μ., Join Microsoft Teams Meeting (ΜΠΕ - ΠΑΠ)

Τμήμα 2, ΠΑΡ - Σ, Πέμπτη 22/10/20, 11:00 π.μ. - 12:00 μ., Join Microsoft Teams Meeting (ΠΑΡ - Σ)

Τμήμα 3, Τ - Ω, Πέμπτη 22/10/20, 11:00 π.μ. - 12:00 μ., Join Microsoft Teams Meeting (Τ -Ω)

Τμήμα 4, Α - Γ, Πέμπτη 22/10/20, 13:00 - 14:00, Join Microsoft Teams Meeting (Α- Γ)

Τμήμα 5, Δ - ΚΑΠ, Πέμπτη 22/10/20, 13:00 - 14:00, Join Microsoft Teams Meeting (Δ - ΚΑΠ)

Τμήμα 6, ΚΑΡ - ΚΩΣ, Πέμπτη 22/10/20, 13:00 - 14:00, Join Microsoft Teams Meeting (ΚΑΡ - ΚΩΣ)

Τμήμα 7, Λ - ΜΠΑ, Πέμπτη 22/10/20, 13:00 - 14:00, Join Microsoft Teams Meeting (Λ - ΜΠΑ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων για τα ΠΜΣ:
    1. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα,
    2. Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης,
    3. Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων,
    4. Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων
του τμήματος Η.&Η.Μ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Ενδεχόμενες ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Τετάρτη 21/10/2020 και ώρα 15:00, με κατάθεση εγγράφου στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστολή e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών αρ. 69172 – 01/10/2020, υγειονομικοί υπεύθυνοι του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ορίζονται οι καθηγητές:

Αντώνιος Μορώνης

Δημήτριος Καλύβας (αναπληρωτής)

 

Για το πρωτόκολλο διαχείρισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19 πατήστε εδώ.

Ανοικτή Πρόσκληση σε παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας “ Προηγμένες Μέθοδοι Εκτίμησης Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης και Ασαφούς Λογικής”

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» για το 2020-21. Ενδεχόμενες ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Δευτέρα 19/10/2020 15.00, με κατάθεση εγγράφου στη Γραμματεία του Τμήματος (μπορεί να αποσταλεί και με e-mail). Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Εκ μέρους της Σ.Ε. του ΠΜΣ,

Η Διευθύντρια,

Μαρία Ραγκούση

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει τους κωδικούς πρόσβασης μέσω SMS η μέσω email, έχουν πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας:

 • στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr, όπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
 2. εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 3. μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας,
 4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης)

Εφόσον ολοκληρωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής  ο έλεγχος των δικαιολογητικών - τα οποία είτε έχουν υποβληθεί στο preregister.uniwa.gr είτε έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά – οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος όπως για παράδειγμα η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ κ.λ.π.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λόγω καθυστέρησης στην αποστολή των στοιχείων των εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών από το ΥΠΑΙΘ η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής τους preregister.uniwa.gr θα ενεργοποιηθεί το νωρίτερο στις 8/10/2020. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την ακριβή περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να μην επικοινωνούν τηλεφωνικά για το θέμα αυτό με την Γραμματεία, ούτε να στέλνουν τα δικαιολογητικά τους με email.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - "Εύρεση του βέλτιστου οικονομικά ενεργειακού χαρτοφυλακίου ηλεκτρικών συστημάτων σε νησιά με μεγάλη διείσδυση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης"

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού-φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση μέσω φοιτητολογίου, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Nέα έκδοση του προγράμματος εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 

Οι αλλαγές αφορούν τα παρακάτω:

Μετά από αίτημα των διδασκόντων αφαιρέθηκαν τα μαθήματα (δεν εξετάζονται γραπτά εξ' αποστάσεως):
5.7 - Βελτιστοποίηση Συστημάτων,
8-3.2 - Υπολογιστική Νοημοσύνη,
8-3.4 - Ρομποτική,
9-3.2 - Ευφυής Έλεγχος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(Καταληκτική Προθεσμία μέχρι και την Τρίτη 25/8/2020)

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, η οποία θα διεξαχθεί αποκλειστικά από απόσταση σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΠΑ.Δ.Α.,  με αρ. πρωτ. 52076/17-7-2020, να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (πλατφόρμες eClass/Moodle) προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με ευθύνη των διδασκόντων. Η δήλωση αυτή ενέχει και χαρακτήρα δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει υποβληθεί από όλους μέχρι και την Τρίτη 25/8/2020

Η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε μάθημα, ώστε να καταρτιστεί η οριστική λίστα συμμετεχόντων στην εξέταση από απόσταση,  και η μη εμπρόθεσμη αποδοχή ή η μη συμπλήρωσή της συνεπάγεται την μη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στο τμήμα στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με την κατανομή σε τμήματα που υπήρχε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η δήλωση αποδοχής των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης σε διαφορετικό τμήμα δεν δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση σε κανένα τμήμα. Καλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει διαφορετικό τμήμα να κάνουν νέα δήλωση στο σωστό γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση.
Τα τμήματα διδασκαλίας θεωρίας κάθε εξαμήνου (1-1 ως 1-3, 3-1 ως 3-3, και 5-1 ως 5-3) καθορίζονται με την αλφαβητική σειρά των εγγεγραμμένων φοιτητών ως εξής:
Τμήματα 1-1, 3-1, 5-1, από Α έως Κι,
Τμήματα 1-2, 3-2, 5-2, από Κλ έως Πα,
Τμήματα 1-3, 3-3, 5-3, από Πε έως Ω.
Ειδικότερα για το μάθημα "Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας" (εξάμηνο 5) τα τμήματα ορίζονται ως εξής:
Τμήμα 5-1 (εξάμηνο 5), από Α έως Λ,
Τμήμα 5-2 (εξάμηνο 5), από Μ έως Ω.
Και για το μάθημα "Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία" (εξάμηνο 1) τα τμήματα ορίζονται ως εξής:
Tμήμα 1: Από Α έως Κ,
Tμήμα 2: Από Λ έως Ω.

Την Τετάρτη 05.08.2020 από τις 11:30 π.μ. έως και το τέλος του ωραρίου η Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών θα είναι κλειστή λόγω απολύμανσης των κλιματιστικών μονάδων.

Σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268, 29/7/2020 του Υπουργού Εσωτερικών από 29/7/2020 είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση.

Υπενθυμίζεται ότι, επιπλέον των ανωτέρω νέων ρυθμίσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 της ως άνω αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/ 25.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3099), «2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών».

Ακολουθεί ορθή επανάληψη των πινάκων αξιολογικής κατάταξης των Υποψήφιων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022 για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
    1. Προγραμματισμός Εφαρμογών για Δομές Υλικού (Πίνακες: 2020-2021, 2021-2022)
    2. Μετρήσεις και Αισθητήρια (Πίνακες: 2020-2021, 2021-2022)
    3. Ψηφιακά Συστήματα και Επεξεργασία Σημάτων (Πίνακες: 2020-2021, 2021-2022)

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν έχει γίνει καμμία αλλαγή στα τυπικά προσόντα των υποψηφίων αλλά επανυπολογισμός των μορίων.

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 6/7/2020. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Ευστάθιος Κυριάκης - Μπιτζάρος
Καθηγητής

Οι δηλώσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 26.06.2020.

Μετά την επίλυση των προβλημάτων στην εφαρμογή του φοιτητολογίου θα υπάρχει δυνατότητα να κάνουν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Σάββατο 27.06.2020 έως την Κυριακή 28.06.2020, όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν έκαναν δήλωση την κανονική περίοδο.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για βεβαίωση φοίτησης, πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (απαιτείται συνήθως από τα στρατολογικά γραφεία), και για δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας από τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, καθώς και η έκδοση και η αποστολή των αντίστοιχων εντύπων θα γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά και μόνο μέσω του φοιτητολογίου.

Επιπλέον οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ι. και επιθυμούν να αρχίσουν πρακτική άσκηση, εάν ο εργοδότης τους επιθυμεί βεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης εξάμηνης πρακτικής άσκησης, τότε η αίτηση γίνεται  αποκλειστικά και μόνο μέσω του φοιτητολογίου, ως αίτηση για βεβαίωση φοίτησης αναφέροντας στα σχόλια της αίτησης "προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης". Η αντίστοιχη βεβαίωση παραλαμβάνεται μέσω του φοιτητολογίου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΠΟ 15.06.2020 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ

ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕ

ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 12:00 – 14:00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχ. με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες επιθυμούν να λάβουν κάποια βοήθεια σε σχέση με τις εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 και δεν έστειλαν ήδη τα στοιχεία τους στο σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ Καθ. Στυλιανό Ποτηράκη με τον τρόπο που καθοριζόταν σε προηγούμενη ανακοίνωση καλούνται να το πράξουν μέχρι την Παρασκευή 12/6 στις 12:00 το μεσημέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αρκεί να το δηλώσουν απλά στην πλατφόρμα ασύχγρονης τηλεεκπαίδευσης (eclass / moodle) που χρησιμοποιεί κάθε μάθημα. Πρέπει να συλλεχθούν τα στοιχεία τους και κεντρικά με τον πιο πάνω τρόπο ώστε να επιβεβαιωθεί από τη Γραμματεία οτι έχουν προσκομίσει (στη Γραμματεία) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

(Καταληκτική Προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 11/6/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι)

 

Mε βάση τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο σχετικά με την διεξαγωγή εξετάσεων από απόσταση, καλούνται οι φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020, να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (πλατφόρμες eClass/Moodle) προκειμένου να δηλώσουν την συμμετοχή και την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην εξέταση, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους υποδειχθούν στις ιστοσελίδες αυτές.

Η δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση για κάθε μάθημα θα πρέπει να έχει υποβληθεί από όλους ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 11/6/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα έχει ταυτόχρονα χαρακτήρα οριστικοποίησης της λίστας των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.

Η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι υποχρεωτική και η μη εμπρόθεσμη αποδοχή ή η μη συμπλήρωσή της συνεπάγεται την μη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και επιθυμούν να λάβουν κάποια βοήθεια σε σχέση με τις εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 να έρθουν άμεσα (έως τη Δευτέρα 8.6.2020) σε επαφή με το σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ Καθ. Στυλιανό Ποτηράκη μέσω email (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αναφέροντας οπωσδήποτε:
 1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, ΑΜ, email , τηλ)
 2. Τα μαθήματα (και τους αντίστοιχους διδάσκοντες) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν
 3. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν (επιλέγοντας μια από τις κατηγορίες: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Δυσλεξία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Κινητικά προβλήματα, Βαρηκοΐα ή Κώφωση, Αναπηρία Όρασης), τη βοήθεια που δικαιολογείται από το πρόβλημα αυτό και την οποία θα επιθυμούσαν να λάβουν.
Τα παραπάνω στοιχεία, τα κάνουν γνωστά στο σύμβουλο καθηγητή συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες στο xls δήλωσης και επισυνάπτουν το xls στο μήνυμά τους.

Για να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός και η επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει κατά τη δήλωση των μαθημάτων, παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι δεν βλέπουν βαθμούς σε μαθήματα που έχουν κατοχυρώσει σε προηγούμενο εξάμηνο των σπουδών τους (εκτός από την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2019-2020) να στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Tμήματος με cc στον Πρόεδρο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Ονοματεπώνυμο και ΑΜ Φοιτητή:

 2. Τίτλος Μαθήματος /(Για πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ Θ/Ε):

 3. Βαθμός:

 4. Εξάμηνο και έτος που κατοχύρωσαν το μάθημα:

 5. Διδάσκων:

 1. Ανακοίνωση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 2. Πίνακας τυπικών προσόντων υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων.
 3. Πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων ανά γνωστικό αντικείμενο.

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 29.05.2020. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Ευστάθιος Κυριάκης - Μπιτζάρος

Καθηγητής

To ΠΜΣ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) να παρακολουθήσει την παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Δείτε τα στοιχεία της παρουσίασης εδώ.

Εκ μέρους του Πρύτανη ΠΑΔΑ Καθηγητή Π.Ε. Καλδή, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην υπ’ αριθ. 06/19-05-2020 συνεδρίασή της, ομόφωνα αποφάσισε η διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να γίνει αποκλειστικά και  μόνον εξ’ αποστάσεως.  Επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα πρακτικού  (Θέμα 5ο : «Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020 : Α. Ολοκλήρωση Κλινικών και Εργαστηριακών Μαθημάτων και Β. Διενέργεια Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου  των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής») και ο συνημμένος σε αυτό Οδηγός «Τεχνικές και σενάρια εξ αποστάσεως αξιολόγησης και εξέτασης με ψηφιακά εργαλεία στο ΠΑΔΑ», για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 26 Απριλίου 2020*. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf ) επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τους δικαιούχους φοιτητές θα γίνεται από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας  https://eudoxus.gr/

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 44726/Ζ1/09-04-2020 (ΦΕΚ 1271/τ.Β΄/09-04-2020)  Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των εκτάκτων αναγκών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον παράδοση μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς προς κάθε δικαιούχο φοιτητή.

Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προβούν σε υποβολή δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι δικαιούχοι φοιτητές, κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία του τόπου παράδοσης στην καρτέλα «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης», προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση.

To ΠΜΣ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) να παρακολουθήσει την παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Δείτε τα στοιχεία της παρουσίασης εδώ.

Το ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέλη του Τμήματος, διδάσκοντες και φοιτητές, για την παρακολούθηση των παρουσιάσεων των Τεχνικών Αναφορών Α εξαμήνου του ΠΜΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα (Αίθουσες ΖΒ009, ΖΒ010).

Για το πρόγραμμα εξετάσεων πατήστε εδώ.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσκληση για όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές:

=============================================

Την Παρασκευή 06/03/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Συνεδριακό Κέντρο "Περικλής Λύτρας" της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (Π1),

θα δοθεί διάλεξη από τον Δρ. Thomas Misa, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Minnesota των ΗΠΑ και Πρόεδρο της Διεθνούς Κοινότητας των Ιστορικών της Τεχνολογίας (Society for the History of Technology), με θέμα "Historical Perspectives on Technology".

Η διάλεξη πραγματοποιείται κατόπιν πρότασης του Δρ. Αριστοτέλη Τύμπα, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  του ΕΚΠΑ και συνεργάτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ομιλία θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της διάλεξης.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι αναρτήθηκαν διορθωμένοι πίνακες αξιολόγησης των Α.Υ. γιατί διαπιστώθηκε λάθος στον ΑΠ πέντε αιτήσεων.
Η διόρθωση αφορά αποκλειστικά τον ΑΠ των αιτήσεων 2068/13-1-2020, 1048/10-1-2020, 2060/13-01-2020, 832/09.01.2020, 1046/10-01-2020 και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία των πινάκων.

 1. Πίνακας τυπικών προσόντων υποψηφίων Α.Υ. (7/2/2020) 
 2. Πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων Α.Υ. ανά γνωστικό αντικείμενο (7/2/2020)

 1. Ανακοίνωση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
 2. Πίνακας τυπικών προσόντων υποψηφίων Α.Υ.
 3. Πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων Α.Υ. ανά γνωστικό αντικείμενο

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται εγγράφως είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος Η.&Η.Μ., είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10/2/2020 και ώρα 14:00.
Σε περίπτωση αποστολής ένστασης με επιστολή πρέπει ο αποστολέας να μεριμνήσει ώστε η επιστολή να ληφθεί από την Γραμματεία πριν την προαναφερόμενη λήξη υποβολής ενστάσεων. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Η.&Η.Μ.

Ευστάθιος Κυριάκης - Μπιτζάρος

Σύμφωνα με το Ν.4653/2020 (άρθρο 51), καλούνται, οι φοιτητές, που κατά την έναρξη του ακ. έτους 2018/2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση την επιθυμία τους, να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020.


Προσοχή: Οι φοιτητές, που υπέβαλαν Υπεύθυνη Δήλωση, κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2019, καλούνται, να συμπληρώσουν εκ νέου την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση.


Άρθρο 51 : Θέματα φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής


Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (A ́38), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α ́13), οι φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το τότε ισχύον ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, δύνανται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία να δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν ον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αυτή δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο.


Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 δεν θα πραγματοποιηθούν οι ακαδημαϊκές, διοικητικές και λοιπές δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Από εταιρεία με έδρα την Καισαριανή ζητείται Μηχανικός λογισμικού με πολύ καλή γνώση C programming & Embedded Linux για ανάπτυξη προιόντος

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Πληροφορίες: Θοδωρής Μπελογιάννης 6908794577

Σελίδα 1 από 2

el_menu