ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 29/04/2024 ώρα 14.30, όπου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος εκτάκτων καταστάσεων βασισμένο στην τεχνολογία DRM για υπηρεσίες πολιτικής προστασίας» του Υποψήφιου Διδάκτορος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών κ.  Κωνσταντίνου Παπαθεοδοσίου.
Καλούνται τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, να παρευρεθούν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στην αίθουσα B025γ  της Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα.
Επίσης  υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας και  από απόσταση στον σύνδεσμο:
Αναγνωριστικό σύσκεψης: 336 172 242 160
Κωδικός πρόσβασης: 3XqWkx
Η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Χ. ΑΓΓΕΛΗ

el_menu