Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σπουδών Τ.Ε. μέσω αντιστοίχισης

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ έχει την ευθύνη της οργάνωσης των σπουδών και την αρμοδιότητα της έκδοσης των τίτλων

1. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ΤΕΙ Πειραιά

2. Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας

3. Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε. ΤΕΙ Πειραιά

4. Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας

για τους φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι τον 3/2018 και επέλεξαν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών Μηχανικού Τ.Ε. (Νόμος 4521/2018, άρθρο 5, παρ. 6).

Πληροφορίες για τους φοιτητές που ακολουθούν Πρόγραμμα Σπουδών Τ.Ε.

el_menu