Πρόσκληση δημόσιας υποστήριξης διδακτορικής διατριβής

Σας προσκαλούμε στηv υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Παναγιώτη Καραγιαννόπουλου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Πολλαπλών χρήσεων (Β.113)» του κτιρίου Β της Πανεπιστημιούπολης του Αρχαίου Ελαιώνα την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00

με θέμα:

«Τεχνικές προσδιορισμού της βραχυβιότητας των ηλεκτρικών συσκευών στα πλαίσια των αρχών της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης»

Σύνδεσμος για την εξ αποστάσεως συμμετοχή:

 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Μανουσάκης Νικόλαος

Αν. Καθηγητής ΠΑΔΑ

el_menu