Καθηγητές - Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμφωνα με τον Ν.4009/6-9-2011, άρθρο 35, και τον Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠαΔΑ, Άρθρο 62, ορίζεται ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Σύμβουλου Σπουδών με σκοπό την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών σε θέματα του προγράμματος σπουδών τους.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θεσμού έχει θεσπίσει τον σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό Ακαδημαϊκού Συμβούλου στο οποίο ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.

 

el_menu