Ερευνητικά Εργαστήρια

Εντός του Τμήματος λειτουργούν τα εξής θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια (ΦΕΚ 515Β’/03-04-2015, ΦΕΚ 1041 Β΄/03-06-2015 & Ν.4521 / ΦΕΚ 38 Α’ / 02-03-2018, άρθρο 1, παράγραφος 2,  ΦΕΚ 1140 Β' / 05-04-2017, υπ'αριθμ. απόφαση 13747):

1. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μετρητικών Συστημάτων, Περιβάλλοντος και Αντίστροφης Μηχανικής

Διευθυντής: Λεωνιδόπουλος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής

2. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ενεργειακών Συστημάτων

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, Καθηγητής

3. Εργαστήριο Κτηριακών και Βιομηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων

Διευθυντής: Γεώργιος Ιωαννίδης, Καθηγητής

4. Εργαστήριο Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Electronics and Computer Technologies  Lab)

Διευθυντής: Στυλιανός Ποτηράκης, Καθηγητής

5. Εργαστήριο Ασύρματων-Οπτικών Διατάξεων και Δικτύων Επικοινωνιών

Διευθυντής: Νικόλαος Σταθόπουλος, Καθηγητής

6. Εργαστήριο Ευφυών Τεχνολογιών, Α.Π.Ε. και Ποιότητος (Smart Technologies, R.E.S. and Quality Lab) 

Διευθυντής: Γεώργιος Βόκας, Καθηγητής

7. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Καθηγητής

8. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων

Διευθυντής: Δημήτριος Καλύβας, Καθηγητής

9. Εργαστήριο Μικροσυστημάτων, Αισθητήρων, Ενσωματωμένων Διατάξεων και Αυτοματισμού

Διευθυντής: Γρηγόριος Καλτσάς, Καθηγητής

10. Εργαστήριο Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διευθυντής: Αντώνιος Μορώνης, Καθηγητής

11. Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT (COmputer Networks & SErvices Research laboraTory)

Διευθυντής: Χαράλαμπος Πατρικάκης, Καθηγητής

el_menu