ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ιστορικά στοιχεία

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΠΜΣ «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2020-2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-2022

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 23/09/2021

ΠΜΣ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-2022

Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 23/09/2021 

ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-2022

Έντυπο αίτησης (σε μορφή docx)

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 23/09/2021 

ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2022-2023

Έντυπο αίτησης

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 03/10/2022

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2022-2023
Έντυπο αίτησης
ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 14/10/2022

ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση»

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Έναρξη Φεβρ. 2023)

Έντυπο Αίτησης

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 31/10/2022

el_menu