ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ιστορικά στοιχεία

Τα Τμήματα από τα οποία προήλθε το σημερινό Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών διαθέτουν όλα μακρόχρονη εμπειρία στην οργάνωση και προσφορά Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

  • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προσέφερε από το 2014-15 το αυτοδύναμο διετές ΠΜΣ «Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων» (ΦΕΚ 9/τ. Β’/08-01-2014).
  • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας προσέφερε από το 1997 έως και το 2009 το MSc in Data Communication Systems, σε συνεργασία με το Brunel University, London, U.K. Από το 2012 προσέφερε το αυτοδύναμο ΠΜΣ «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής» (ΦΕΚ 445/τ.Β’/24-2-2012) και στη συνέχεια από το 2017-18 το ΠΜΣ «Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» (ΦΕΚ 2368/τ.Β'/12-7-2017).
  • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προσέφερε από το 2003 το MSc in Networking and Data Communications, σε σύμπραξη με το Kingston University, London, U.K., από το 2005 το Διιδρυματικό ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» σε συνδιοργάνωση με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1247/τ.Β’/6-9-2005 & 951/τ.Β’/27‐05‐2015) και από το 2015-16 το αυτοδύναμο ΠΜΣ «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» (ΦΕΚ 926/τ.Β’/21-05-2015).
  • Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας προσέφερε από το 2007 έως το 2013 το MSc in Energy σε σύμπραξη με το Heriot-Watt University, Scotland, U.K. (ΦΕΚ 1787/τ.Β’/8-12-2006) και από το 2014 το MSc in Energy Technology σε σύμπραξη με το ίδιο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 1359/τ.Β’/28.5.2014).

Τα Προγράμματα αυτά έχουν λειτουργήσει επί μακρόν με επιτυχία και έχουν τροφοδοτήσει με υψηλού επιπέδου στελέχη παραγωγικές μονάδες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις. Σημαντικός αριθμός αποφοίτων έχει συνεχίσει τις σπουδές στον τρίτο κύκλο (διδακτορικό δίπλωμα).

Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Το Τμήμα σχεδίασε και οργάνωσε τη νέα σειρά ΠΜΣ  με γνώμονα:

  • την κάλυψη του εύρους του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού,
  • την επαρκή και άρτια εκπαιδευτική και επιστημονική υποστήριξη των ΠΜΣ από το προσωπικό και τις υποδομές,
  • τον περιορισμό των τελών φοίτησης σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και, κυρίως,
  • την ελκυστικότητα των ΠΜΣ σε σχέση με τις προοπτικές των υποψηφίων φοιτητών του, επαγγελματικές ή επιστημονικές.

Τα νέα ΠΜΣ οργανώνονται και προσφέρονται σε συμμόρφωση προς το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4485/2017). Τέλος, το Τμήμα οργανώνει και προσφέρει το ΠΜΣ στις «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας», ως ένα αυτοτελές ΠΜΣ αλλά και ως στάδιο προετοιμασίας υποψηφίων διδακτόρων που θα ενσωματωθούν και θα συμπληρώσουν τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΠΜΣ «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2020-2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-2022

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 23/09/2021

ΠΜΣ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-2022

Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 23/09/2021 

ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-2022

Έντυπο αίτησης (σε μορφή docx)

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 23/09/2021 

ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-2022

Έντυπο αίτησης

ΝΕΟ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 23/09/2021

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-2022
Έντυπο αίτησης

ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση»

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Έναρξη Φεβρ. 2022)

Έντυπο Αίτησης

el_menu