Έναρξη υποβολής νέων αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, του ΞΔΜΠΣ  "Artificial Intelligence and Deep Learning"

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη υποβολής νέων αιτήσεων  για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, του ΞΔΜΠΣ  "Artificial Intelligence and Deep Learning" . Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεών ορίζεται η 15 Ιουλίου 2024 και ημερομηνία λήξης η 30 Σεπτεμβρίου  2024

el_menu