Καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή δηλωθέντων συγγραμμάτων

Η καταληκτική ημερομηνία, που ορίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διανομή των δηλωθέντων συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στους φοιτητές είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.

el_menu