Πρόγραμμα Σπουδών 2018-19 (4ετές)

Το 4ετές πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού Π.Ε. προσφέρθηκε κατά το 2018-19 μόνο, και δεν έδωσε αποφοίτους καθώς τον Ιούνιο 2019 όλοι οι φοιτητές του πέρασαν αυτοδικαίως στο νέο 5ετές πρόγραμμα (ΦΕΚ 2323Β/11-6-2019).

 

Πρόγραμμα Σπουδών 2018-19 (4ετές)

Ανστιστοιχίσεις μαθημάτων ΠΣ Π.Ε. (4ετούς) προς ΠΣ Τ.Ε.

Ρυθμίσεις Κανονισμού Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019

el_menu