ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος σχετικά με τις  διαδικασίες ολοκλήρωσης και αξιολόγησης των διπλωματικών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-24:
1) Θα πρέπει να κατατεθούν από τους επιβλέποντες οι εισηγήσεις ολοκλήρωσης των διπλωματικών εργασιών και από τους φοιτητές αντίστοιχα οι αιτήσεις αξιολόγησης έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.
2) Η εξέταση των  διπλωματικών εργασιών και η κατάθεση των πρακτικών αξιολόγησης  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τη Παρασκευή  26 Ιουλίου 2024.

el_menu