ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Την Δευτέρα 29/04/2024 ώρα 9.00, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος εκτάκτων καταστάσεων βασισμένο στην τεχνολογία DRM για υπηρεσίες πολιτικής προστασίας» του Υποψήφιου Διδάκτορος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών κ.  Κωνσταντίνου Παπαθεοδοσίου.

Καλούνται τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, να παρευρεθούν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα.

Η πρόσκληση απευθύνεται και στα μέλη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας και από απόσταση. Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

el_menu