Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού (5ετές)

εθααε

Το Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού 5 ετών (10 ακαδημαϊκών εξαμήνων) και 300 ECTS ισχύει και εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2019 (ΦΕΚ 2323Β/11-6-2019). Κατεβάστε το εδώ σε μορφή pdf.

Απόφαση απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για την επιλογή κύκλου σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μεταβατικές Διατάξεις Κανονισμού Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων 5ετούς ΠΣ προς 4ετές ΠΣ (Νέα έκδοση 9/10/19)

Οδηγίες για την Ομαλή Διεξαγωγή των Εξετάσεων

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Κατεβάστε το πρόγραμμα σπουδών εδώ

1o Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω]  

Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.1.1 

Μαθηματική Ανάλυση Ι

ΜΓΥ

4

4

12

5

 Παπαδόπουλος Περικλής,
Ματιάδου Λίνα-Νίκη

 EEE.1.2 

Φυσική

ΜΓΥ

4

1

5

13

6

Βαλαμόντες Ευάγγελος,
Βαρσάμης Χρήστος-Πλάτων
,
Ζαχαριάδου Αικατερίνη

 EEE.1.3 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

ΜΓΥ

5

1

6

16

7

Βασιλειάδης Σάββας,
Σταύρακας Ηλίας
,
Μανουσάκης Νικόλαος,
Τσεκούρας Γεώργιος,
Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης,
Μεταξά Φωτείνή

 EEE.1.4 

Γραμμική Άλγεβρα

ΜΓΥ

4

4

12

5

Φαμέλης Ιωάννης,
Χωριανόπουλος Χρήστος,
Ματιάδου Λίνα-Νίκη

 EEE.1.5 

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΜΓΥ

3

1

4

10

4

Αγγελή Χρυσάνθη,
Βαλαμόντες Ευάγγελος,
Μετάφας Δημήτριος

 Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

 EEE.1.6 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φωτόπουλος Παναγιώτης 

 EEE.1.7 

Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φωτόπουλος Παναγιώτης
Ξένη Γλώσσα

 EEE.1.8 

Αγγλική Γλώσσα I (*)

ΜΓΥ

2

2

6

Τσατσαρός Παναγιώτης 

22

3

25

69

30

 

 

 

              2ο Εξάμηνο                

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.2.1 

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

ΜΓΥ

4

4

12

5

Παπαδόπουλος Περικλής,
Φαμέλης Ιωάννης

 EEE.2.2 

Ηλεκτρονικά Ι

ΜΓΥ

6

1

7

19

7

Γουστουρίδης Δημήτριος,
Γαλατά Σωτηρία,
Μουτζούρης Κωνσταντίνος,
Παπαγεώργας Παναγιώτης,
Τσακιρίδης Οδυσσέας,
Φωτόπουλος Παναγιώτης,
Μαγγανά Φωτούλα,
Κοκκαλιάρης Ιωάννης,
Χρηστάκης Ιωάννης

 EEE.2.3 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

ΜΓΥ

5

1

6

16

6

Βασιλειάδης Σάββας,
Μανουσάκης Νικόλαος,
Τσεκούρας Γεώργιος,
Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης,
Μεταξά Φωτείνή

 EEE.2.4 

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΜΓΥ

4

4

12

5

Βαλαμόντες Ευάγγελος,
Μετάφας Δημήτριος,
Τσακιρίδης Οδυσσέας

 EEE.2.5 

Αντικειμενοστραφής    
Προγραμματισμός

ΜΓΥ

3

1

4

10

4

Αγγελή Χρυσάνθη,
Πατρικάκης Χαράλαμπος,
Φειδάκης Μιχαήλ

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

 EEE.2.6 

Αριθμητική Ανάλυση

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φαμέλης Ιωάννης

 EEE.2.7 

Ιστορία της
Τεχνολογίας

ΜΓΥ

2

2

6

3

Καραμπάτσος Χρήστος
Ξένη Γλώσσα

 EEE.2.8 

Αγγλική Γλώσσα II (*)

ΜΓΥ

2

2

6

Τσατσαρός Παναγιώτης

 

24

3

27

75

30

 

 

 

3ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.3.1 

Διαφορικές εξισώσεις–
Μετασχηματισμοί

ΜΓΥ

4

4

12

5

Παπαδόπουλος Περικλής,
Χωριανόπουλος Χρήστος

 EEE.3.2 

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

ΜΓΥ

4

1

5

13

6

Καλογεροπούλου Σοφία,
Χρόνης Ιωάννης

 EEE.3.3 

Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΜΕΥ

6

1

7

19

7

Μουτζούρης Κωνσταντίνος,
Σταύρακας Ηλίας,
Σαρρή Ελένη,
Τσακιρίδης Οδυσσέας,
Μαγγανά Φωτούλα
Χρηστάκης Ιωάννης

 EEE.3.4 

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος,
Πάτσης Γεώργιος

 EEE.3.5 

Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό
Σχέδιο με Η/Υ

ΜΕΥ

 1

2

3

2

3

Πυρομάλης Δημήτριος,
Κοκκαλιάρης Ιωάννης
,
Ορφανός Βασίλειος,
Χαριτόπουλος Άγγελος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/3)

 EEE.3.6 

Διακριτά Μαθηματικά

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φαμέλης Ιωάννης

 EEE.3.7 

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΜΓΥ

2

2

6

3

Καλκάνης Κωνσταντίνος

 EEE.3.8 

Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιοπιστία Συστημάτων

ΜΓΥ

2

2

6

3

Εντεταλμένος Διδάσκων

20

5

25

65

30

 

 

 

4ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.4.1 

Σήματα και
Συστήματα

ΜΕΥ

4

 

4

12

5

Ζέρβας Ευάγγελος,
Ζώης Ηλίας

 EEE.4.2 

Αρχιτεκτονική  Υπολογιστικών
Συστημάτων

ΜΕΥ

4

1

5

13

7

Καλτσάς Γρηγόριος,
Ραγκούση Μαρία,
Μπόγρης Μηνάς

 EEE.4.3 

Τεχνική μηχανική

ΜΓΥ

4

4

12

5

Καλκάνης Κωνσταντίνος

 EEE.4.4 

Πιθανότητες &
Στατιστική

ΜΓΥ

4

4

12

5

Καλύβας Δημήτριος,
Χωριανόπουλος Χρήστος

 EEE.4.5 

Ηλεκτρομαγνητικά
Πεδία Ι

ΜΕΥ

4

4

12

5

Βαρσάμης Χρήστος-Πλάτων,
Σαββαΐδης Στυλιανός

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/3)

 EEE.4.6 

Εισαγωγή στη
Κβαντική Φυσική

ΜΕΥ

2

2

6

3

Μουτζούρης Κωνσταντίνος

 EEE.4.7 

Εισαγωγή στην
Επιχειρησιακή Έρευνα

ΜΓΥ

2

2

6

3

Σαρρή Ελένη

 EEE.4.8 

Ενέργεια και
Περιβάλλον

ΜΓΥ

2

2

6

3

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

22

1

23

65

30

 

 

 

5ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

 Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.5.1 

Αλγόριθμοι & Δομές
Δεδομένων

ΜΕΥ

4

4

12

5

Ραγκούση Μαρία,
Μετάφας Δημήτριος

 EEE.5.2 

Συστήματα
 Αυτομάτου Ελέγχου Ι

ΜΕΥ

4

4

12

5

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος,
Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος,
Μαλατέστας Παντελής

 EEE.5.3 

Τηλεπικοινωνίες

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

Καραμπέτσος Σωτήριος,
Σίμος Ηρακλής

 EEE.5.4 

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία    ΙΙ   

ΜΕΥ

4

4

12

5

Βαρσάμης Χρήστος-Πλάτων,
Μυτιληναίος Στυλιανός

 EEE.5.5 

Ηλεκτρομηχανική
μετατροπή ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

Καραϊσάς Πέτρος,
Συγγερίδου Ολυμπιάδα

 

Επιλογής υποχρεωτικά
μαθήματα (1/2)

 

 EEE.5.6 

Στοχαστικά Σήματα

ΜΕΥ

3

3

9

4

Καλύβας Δημήτριος

 EEE.5.7 

Βελτιστοποίηση
Συστημάτων

ΜΓΥ

3

3

9

4

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος,
Φαμέλης Ιωάννης

Ξένη Γλώσσα (δεν συμμετέχει στο βαθμό του τίτλου σπουδών)

 EEE.5.8 

Αγγλικά
Ειδικότητας Ι
(*)

ΜΕΥ

3

3

9

3

Τσατσαρός Παναγιώτης

23

1

24

70

30

 

 

 

6ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.6.1 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΜΕΥ

3

1

4

10

4

Καμινάρης Σταύρος,
Κουκουβίνος Κωνσταντίνος,
Ορφανός Βασίλειος,
Χαλκιαδάκης Παύλος

 EEE.6.2 

Εισαγωγή στα
συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος,
Μανουσάκης Νικόλαος

 EEE.6.3 

Ηλεκτρονικά Ισχύος I

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

Βόκας Γεώργιος,
Ιωαννίδης Γεώργιος,
Κονταξής Παναγιώτης,
Πάχος Παύλος

 EEE.6.4 

Δίκτυα Υπολογιστών

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

Πατρικάκης Χαράλαμπος,
Φερλές Χρήστος

 EEE.6.5 

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

MEY

4

1

5

13

6

Ζαχαριάδου Αικατερίνη,
Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος,
Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης,
Μεταξά Φωτείνή

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

 EEE.6.6 

Οπτικοηλεκτρονική

ΜΕΥ

3

3

9

3

Μουτζούρης Κωνσταντίνος,
Σίμος Ηρακλής

 EEE.6.7 

 Αρχές Θερμοδυναμικής &
Μετάδοσης Θερμότητας
    

MΓY

3

3

9

3

Καλκάνης Κωνσταντίνος

Προαιρετικά Μαθήματα 

 

 EEE.6.8 

Αγγλικά
Ειδικότητας ΙΙ
(*)

ΜΕΥ

3

 

3

9

3

Τσατσαρός Παναγιώτης

22

4

26

70

30

 

 

 

 

7ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.7-1.1

Συστήματα Ηλεκτρικής
Ενέργειας Ι

ΜΕΥ

3

3

9

4

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος

EEE.7-1.2

   Ηλεκτρικές Μηχανές Ι  

ΜΕΥ

4

2

6

14

6

Καραϊσάς Πέτρος,
Συγγερίδου Ολυμπιάδα

EEE.7-1.3

Υψηλές Τάσεις Ι

ΜΕΥ

3

2

5

11

5

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος,
Πάχος Παύλος

EEE.7-1.4

Βιομηχανικές
Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις

ΜΕΥ

3

2

5

11

5

Καμινάρης Σταύρος,
Κουκουβίνος Κωνσταντίνος,
Ορφανός Βασίλειος,
Χαλκιαδάκης Παύλος

EEE.7-1.5

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

Βόκας Γεώργιος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

EEE.7-1.6

    Ηλεκτρονικά  Ισχύος II 

ΜΕΕ

3

3

9

5

Βόκας Γεώργιος,
Ιωαννίδης Γεώργιος

EEE.7-1.7

Αποθήκευση Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

Βόκας Γεώργιος,
Καλογεροπούλου Σοφία

EEE.7-1.8

Συστήματα Γειώσεων

ΜΕΕ

3

3

9

5

Μορώνης Αντώνιος

EEE.7-1.9

Τεχνολογία Μετρήσεων

ΜΕΕ

2

1

3

7

5

Μανουσάκης Νικόλαος,
Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης

EEE.7-1.10

Ένα από τα προσφερόμενα
  μαθήματα εμβάθυνσης 
(Τύπος: ΜΕΕ) του Β
  ή του Γ κύκλου   

ΜΕΕ

9

5

 
                             

20

7

27

65

30

 

 

 

8ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΕΕΕ.8-1.1

 Σταθμοί Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

Τσεκούρας Γεώργιος

 ΕΕΕ.8-1.2

Υψηλές Τάσεις ΙΙ

ΜΕΕ

4

4

12

5

Μορώνης Αντώνιος

ΕΕΕ.8-1.3

Προηγμένα Συστήματα
Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Μαλατέστας Παντελής

ΕΕΕ.8-1.4

Προηγμένες Βιομηχανικές
Εφαρμογές Ισχύος

ΜΕΕ

4

4

12

5

Ιωαννίδης Γεώργιος

ΕΕΕ.8-1.5

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

ΜΕΕ

4

2

6

14

5

Καραϊσάς Πέτρος,
Συγγερίδου Ολυμπιάδα

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

ΕΕΕ.8-1.6

Ειδικές Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις

ΜΕΕ

3

3

9

5

Πυρομάλης Δημήτριος,
Ορφανός Βασίλειος

ΕΕΕ.8-1.7

Ενεργειακή Ανάλυση
Κτηρίων

ΜΕΕ

3

3

9

5

Μορώνης Αντώνιος

ΕΕΕ.8-1.8

Συστήματα Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Πλοίων & Λιμένων

ΜΕΕ

3

3

9

5

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος

ΕΕΕ.8-1.9

Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας ΙΙ

ΜΕΕ

3

3

9

5

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

 ΕΕΕ.8-1.10 

Ένα από τα προσφερόμενα
μαθήματα εμβάθυνσης
(Τύπος: ΜΕΕ) του Β ή του Γ κύκλου

ΜΕΕ

9

5

 

Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)

ΕΕΕ.8.99

Πρακτική Άσκηση

- - - - - 5  

22

3

25

69

30

 

 

 

9ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος  

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω]

 Συν[Ω]

 ΦΕ 

 ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.9-1.1

Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

Μαλατέστας Παντελής

EEE.9-1.2

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ

ΜΕΕ

3

2

5

11

5

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος,
Μανουσάκης Νικόλαος

EEE.9-1.3

Τεχνολογία Φωτισμού

ΜΕΕ

4

2

6

14

5

Ιωαννίδης Γεώργιος,
Κονταξής Παναγιώτης,
Χαλκιαδάκης Παύλος

EEE.9-1.4

Ηλεκτρική Κίνηση

ΜΕΕ

3

2

5

11

5

Μαλατέστας Παντελής

EEE.9-1.5

Οικονομικός Σχεδιασμός
και Λειτουργία Σ.Η.Ε.

ΜΕΕ

4

4

12

5

Τσεκούρας Γεώργιος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

EEE.9-1.6

Προστασία Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος

EEE.9-1.7

Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις

ΜΕΕ

3

3

9

5

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

EEE.9-1.8

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

ΜΕΕ

3

3

9

5

Καλκάνης Κωνσταντίνος

EEE.9-1.9

Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα
και Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΜΕΕ

3

3

9

5

Βόκας Γεώργιος

 EEE.9-1.10

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του Β ή του Γ κύκλου

MEΕ

9

5

 

20

6

26

66

30

 

 

 

10ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.10-1.1

Διπλωματική
Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

 
 

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

 

 

7ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος 

 Θ[Ω]

 Ε[Ω]

 Συν[Ω] 

 ΦΕ

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.7-2.1    

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

Καλύβας Δημήτριος 

 EEE.7-2.2

Μικροκύματα

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

Σταθόπουλος Νικόλαος

 EEE.7-2.3 

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

 Ραγκούση Μαρία,
Ζώης Ηλίας,
Χαριτόπουλος Άγγελος

  EEE.7-2.4   

Ηλεκτρακουστική Ι

ΜΕΕ

4

4

12

5

 Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (2/5)

  EEE.7-2.5

Ειδικά Θέματα Δικτύων και Ασφάλεια

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Πατρικάκης Χαράλαμπος

  EEE.7-2.6

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Φειδάκης Μιχαήλ, Μοναχέλης Παναγιώτης

  EEE.7-2.7

Φωτονική Τεχνολογία

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Σίμος Ηρακλής 

  EEE.7-2.8

Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

 Γουστουρίδης Δημήτριος,
Ζαχαριάδου Αικατερίνη

  EEE.7-2.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

 

22

5

27

71

30

 

 

 

8ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΕΕΕ.8-2.1

Οπτικές Επικοινωνίες

ΜΕΥ

3

1

4

10

5

Σταθόπουλος Νικόλαος,
Σίμος Ηρακλής

ΕΕΕ.8-2.2

Κεραίες

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

Μυτιληναίος Στυλιανός

ΕΕΕ.8-2.3

Διαδίκτυο των
Πραγμάτων

ΜΕΕ

2

2

4

10

5

Κουλούρας Γρηγόριος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/7)

ΕΕΕ.8-2.4

Ψηφιακές Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Καραμπέτσος Σωτήριος,
 Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος

ΕΕΕ.8-2.5

Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Ζώης Ηλίας

ΕΕΕ.8-2.6

Μικροκυματικές Διατάξεις

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Εντεταλμένος Διδάσκων

ΕΕΕ.8-2.7

Ευρυζωνικές Επικοινωνίες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Ζέρβας Ευάγγελος,
Καραμπέτσος Σωτήριος 

ΕΕΕ.8-2.8

Ηλεκτρακουστική ΙΙ

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

 Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος

ΕΕΕ.8-2.9

Σχεδίαση RF

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Εντεταλμένος Διδάσκων

 ΕΕΕ.8-2.10    

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

 
Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)
ΕΕΕ.8.99  Πρακτική Άσκηση - - - - - 5  

18

7

25

60

30

 

 

9ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.9-2.1 

Θεωρία Πληροφορίας
και Κωδίκων

ΜΕΕ

4

4

10

5

Ζέρβας Ευάγγελος

EEE.9-2.2

Ασύρματες Ζεύξεις
και Διάδοση

ΜΕΕ

4

1

5

10

5

Σαββαΐδης Στυλιανός

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (4/9)

EEE.9-2.3

Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Σταθόπουλος Νικόλαος

EEE.9-2.4

Νεφοϋπολογιστική

ΜΕΕ

4

4

10

5

Κουλούρας Γρηγόριος

EEE.9-2.5

Δίκτυα Κινητών
Επικοινωνιών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Σαββαΐδης Στυλιανός,
Φερλές Χρήστος,
Χαριτόπουλος Άγγελος

EEE.9-2.6

Ασύρματα Δίκτυα
Δεδομένων

ΜΕΕ

4

4

10

5

Φερλές Χρήστος

EEE.9-2.7

Ψηφιακή Μετάδοση Βίντεο
και Ήχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

 Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος

EEE.9-2.8

Συστήματα Ραντάρ
και Τηλεπισκόπηση

ΜΕΕ

4

4

10

5

Μυτιληναίος Στυλιανός

EEE.9-2.9

Δορυφορικές Επικοινωνίες

ΜΕΕ

4

4

10

5

Εντεταλμένος Διδάσκων 

EEE.9-2.10

Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Καραμπέτσος Σωτήριος

EEE.9-2.11

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

 

24/20

1/5

25

60

30

 

 

 

10ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.10-2.1

Διπλωματική
Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

 

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

 

 

7ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.7-3.1     

Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστήματα

MEΥ

4

2

6

10

5

Καλτσάς Γρηγόριος,
Μπόγρης Μηνάς 

ΕΕΕ.7-3.2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος

EEE.7-3.3

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

Ραγκούση Μαρία,
Ζώης Ηλίας,
Χαριτόπουλος Άγγελος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/6)

EEE.7-3.4

Διατάξεις Ημιαγωγών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Γαλατά Σωτηρία

ΕΕΕ.7-3.5

Μικτά Αναλογικά – Ψηφιακά Κυκλώματα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Σταύρακας Ηλίας,
Σαρρή Ελένη

EEE.7-3.6

Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Γουστουρίδης Δημήτριος,
Ζαχαριάδου Αικατερίνη

ΕΕΕ.7-3.7

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI)

ΜΕΕ

3

3

10

5

 Πάτσης Γεώργιος

EEE.7-3.8

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Τσιάκας Παναγιώτης

EEE.7-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

 

21

5

26

60

30

 

 

8ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  EEE.8-3.1

Λειτουργικά Συστήματα

ΜΕΥ

4

4

10

5

Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος

 ΕΕΕ.8-3.2

Υπολογιστική Νοημοσύνη

ΜΕΥ

3

1

4

10

5

 Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος,
Ζώης Ηλίας

EEE.8-3.3

Βάσεις δεδομένων

ΜΕΥ

3

3

10

5

Πάτσης Γεώργιος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/6)

ΕΕΕ.8-3.4

Ρομποτική

ΜΕΕ

4

4

10

5

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος

ΕΕΕ.8-3.5

Προγραμματισμός Ενσωματωμένων Συστημάτων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Μετάφας Δημήτριος

ΕΕΕ.8-3.6

Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις

ΜΕΕ

4

4

10

5

Φωτόπουλος Παναγιώτης

ΕΕΕ.8-3.7

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ΜΕΕ

2

2

4

10

5

Πυρομάλης Δημήτριος

ΕΕΕ.8-3.8

Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Ζώης Ηλίας

ΕΕΕ.8-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

 
Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)
ΕΕΕ.8.99 Πρακτική Άσκηση - - - - - 5  

18

2

20

60

30

 

 

9ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (6/9)

ΕΕΕ.9-3.1

Σύγχρονα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Εντεταλμένος Διδάσκων

ΕΕΕ.9-3.2

Ευφυής Έλεγχος

ΜΕΕ

4

4

10

5

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος

ΕΕΕ.9-3.3

Διατάξεις Κβαντικής Ηλεκτρονικής

ΜΕΕ

4

4

10

5

Μουτζούρης Κωνσταντίνος

ΕΕΕ.9-3.4

Βιομηχανική Μηχανική

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος 

ΕΕΕ.9-3.5

Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Πυρομάλης Δημήτριος

ΕΕΕ.9-3.6

Μηχατρονική

ΜΕΕ

4

4

10

5

Πυρομάλης Δημήτριος

ΕΕΕ.9-3.7

Νεφοϋπολογιστική

ΜΕΕ

4

4

10

5

Κουλούρας Γρηγόριος

ΕΕΕ.9-3.8

Βιοϊατρική Τεχνολογία

ΜΕΕ

4

4

10

5

Εντεταλμένος Διδάσκων

ΕΕΕ.9-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

 

19

2

24

60

30

 

 

10ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΕΕΕ.10-3.1

Διπλωματική
Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

Σύνολο Δ.Ε.Π. - Ε.ΔΙ.Π. με διδακτορικό

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

 

Τύπος Μαθήματος:

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου,

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου,

ΜΕΕ: Μάθημα Εμβάθυνσης – Εμπέδωσης Γνώσεων Ειδικότητας

(*)Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων ξένης γλώσσας: «Αγγλική Γλώσσα I» (1ο εξάμηνο), «Αγγλική Γλώσσα ΙΙ» (2ο εξάμηνο), εφόσον μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους προσκομίσουν βεβαίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2. Δεκτές γίνονται μόνο βεβαιώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς των διαγωνισμών ΑΣΕΠ, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια των μαθημάτων αυτών, προσφέρονται το Υποχρεωτικό Μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας Ι» (5ο εξάμηνο) και το Προαιρετικό Μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ» (6ο εξάμηνο). Ο βαθμός του Υποχρεωτικού Μαθήματος δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού του τίτλου σπουδών. Και τα δύο μαθήματα Αγγλικών Ειδικότητας αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος με το βαθμό και τα ECTS τους.

 

el_menu