Διπλωματική Εργασία

Το 5ετές πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού προβλέπει στο 10ο εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση υποχρεωτικής ατομικής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ):

«Κατά το 10ο εξάμηνο εκπονείται ατομική Διπλωματική Εργασία, η οποία έχει ερευνητικό χαρακτήρα, εμβαθύνει σε ένα θέμα αιχμής στο αντικείμενο της ειδικότητας το οποίο αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και έχει στοιχεία πρωτοτυπίας, εισάγοντας τους φοιτητές στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας του ερευνητή. Η Διπλωματική Εργασία επιβλέπεται από μέλος ΔΕΠ και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ.»

Η ΔΕ αντιστοιχεί σε ένα πλήρες εξάμηνο σπουδών με 30 ECTS και φόρτο εργασίας 60 ωρών/εβδομάδα. Το περίγραμμα της ΔΕ δίνεται εδώ.

el_menu