Διαθέσιμα θέματα για Ανάληψη Θέματος Διπλωματικής Εργασίας

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να καταθέσουν Ανάληψη Θέματος Διπλωματικής Εργασίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24, ότι η ανακοίνωση των διαθέσιμων θεμάτων του Τμήματος έχει οργανωθεί πλέον ανά Πανεπιστημιακό Εργαστήριο, και η αναζήτηση θέματος Δ.Ε. μπορεί να γίνει ακολουθώντας το σύνδεσμο https://eee.uniwa.gr/el/spoudes/pps/ps/diplomatiki-ergasia/17-spoudes/1839-dipl-open και επιλέγοντας από εκεί το σύνδεσμο του κάθε Εργαστηρίου.

el_menu