Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτική, εξάμηνη)

Για τους φοιτητές που επέλεξαν να ολοκληρώσουν πρόγραμμα σπουδών Μηχανικού Τ.Ε., η Πρακτική Άσκηση παραμένει υποχρεωτική, με διάρκεια ενός ημερολογιακού εξαμήνου. Πραγματοποιείται τυπικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών, είναι επιβλεπόμενη τόσο από το φορέα απασχόλησης όσο και από το Τμήμα, αξιολογείται αλλά δεν βαθμολογείται, και αντιστοιχεί σε 10 ECTS.

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ βρίσκονται στο eclass στο μάθημα Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (EEE204).

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠE). (doc)

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ TE). (pdf)

Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης-ΤΕΙ. (doc)

 

Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια του περιορισμού των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19.

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης εξ αποστάσεως

Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ με Φυσική Παρουσία (12/5/2021)

el_menu