Πρακτική Άσκηση (προαιρετική)

 

Αποστελέσματα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Ιούνιος-Αύγουστος 2024

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Ιούνιος-Αύγουστος 2024 – Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Νέα έντυπα απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Αποτελέσματα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ πρόσκλησης 01-11-2023

Προκήρυξη θέσεων πρατκικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2024)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Εκτός ΕΣΠΑ

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Μέσω ΕΣΠΑ

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ πρόσκλησης της 20-02-2023

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μάιος-Ιούνιος 2023 – Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αποτελέσματα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ πρόσκλησης της 09-09-2022

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον φοιτητή.

Έντυπα 

Υπόδειγμα Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης πρακτικής άσκησης μέσω  ΕΣΠΑ

Eρωτηματολόγιο εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ+ 

Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης 

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ νέο 

Έντυπο 1 

Έντυπο 2 

Eρωτηματολόγιο εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ+ 

Κενό έγγραφο με λογότυπα 

Πρότυπο Πρόσκλησης 

 

el_menu