Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού (5ετές)

Το Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού 5 ετών (10 ακαδημαϊκών εξαμήνων) και 300 ECTS ισχύει και εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2019 (ΦΕΚ 2323Β/11-6-2019). Κατεβάστε το εδώ σε μορφή pdf.

Απόφαση απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για την επιλογή κύκλου σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μεταβατικές Διατάξεις Κανονισμού Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων 5ετούς ΠΣ προς 4ετές ΠΣ (Νέα έκδοση 9/10/19)

Οδηγίες για την Ομαλή Διεξαγωγή των Εξετάσεων

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

1o Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.1.1

Μαθηματική Ανάλυση Ι

ΜΓΥ

4

4

12

5

EEE.1.2

Φυσική

ΜΓΥ

4

1

5

13

6

EEE.1.3

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

ΜΓΥ

5

1

6

16

7

EEE.1.4

Γραμμική Άλγεβρα

ΜΓΥ

4

4

12

5

EEE.1.5

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΜΓΥ

3

1

4

10

4

 Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

EEE.1.6

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

2

2

6

3

EEE.1.7

Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία

ΜΓΥ

2

2

6

3

Ξένη Γλώσσα

EEE.1.8

Αγγλική Γλώσσα I (*)

ΜΓΥ

2

2

6

22

3

25

69

30

 

 

2ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.2.1

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

ΜΓΥ

4

4

12

5

EEE.2.2

Ηλεκτρονικά Ι

ΜΓΥ

6

1

7

19

7

EEE.2.3

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

ΜΓΥ

5

1

6

16

6

EEE.2.4

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΜΓΥ

4

4

12

5

EEE.2.5

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

ΜΓΥ

3

1

4

10

4

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

EEE.2.6

Αριθμητική Ανάλυση

ΜΓΥ

2

2

6

3

EEE.2.7

Ιστορία της Τεχνολογίας

ΜΓΥ

2

2

6

3

Ξένη Γλώσσα

EEE.2.8

Αγγλική Γλώσσα II (*)

ΜΓΥ

2

2

6

 

24

3

27

75

30

 

 

 

3ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.3.1

Διαφορικές εξισώσεις– Μετασχηματισμοί

ΜΓΥ

4

4

12

5

EEE.3.2

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

ΜΓΥ

4

1

5

13

6

EEE.3.3

Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΜΕΥ

6

1

7

19

7

EEE.3.4

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

EEE.3.5

Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ

ΜΕΥ

2

2

2

3

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/3)

EEE.3.6

Διακριτά Μαθηματικά

ΜΓΥ

2

2

6

3

EEE.3.7

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΜΓΥ

2

2

6

3

EEE.3.8

Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιοπιστία Συστημάτων

ΜΓΥ

2

2

6

3

20

5

25

65

30

 

 

4ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.4.1

Σήματα και Συστήματα

ΜΕΥ

4

 

4

12

5

EEE.4.2

Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων

ΜΕΥ

4

1

5

13

7

EEE.4.3

Τεχνική μηχανική

ΜΓΥ

4

4

12

5

EEE.4.4

Πιθανότητες & Στατιστική

ΜΓΥ

4

4

12

5

EEE.4.5

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι

ΜΕΥ

4

4

12

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/3)

EEE.4.6

Εισαγωγή στη Κβαντική Φυσική

ΜΕΥ

2

2

6

3

EEE.4.7

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

ΜΓΥ

2

2

6

3

EEE.4.8

Ενέργεια και Περιβάλλον

ΜΓΥ

2

2

6

3

22

1

23

65

30

 

 

 

5ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.5.1

Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων

ΜΕΥ

4

4

12

5

EEE.5.2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

ΜΕΥ

4

4

12

5

EEE.5.3

Τηλεπικοινωνίες

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

EEE.5.4

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ

ΜΕΥ

4

4

12

5

EEE.5.5

Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

EEE.5.6

Στοχαστικά Σήματα

ΜΕΥ

3

3

9

4

EEE.5.7

Βελτιστοποίηση Συστημάτων

ΜΓΥ

3

3

9

4

Ξένη Γλώσσα (δεν συμμετέχει στο βαθμό του τίτλου σπουδών)

EEE.5.8

Αγγλικά Ειδικότητας Ι (*)

ΜΕΥ

3

3

9

3

23

1

24

70

30

 

 

6ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.6.1

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΜΕΥ

3

1

4

10

4

EEE.6.2

Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

EEE.6.3

Ηλεκτρονικά Ισχύος I

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

EEE.6.4

Δίκτυα υπολογιστών

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

EEE.6.5

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

MEY

4

1

5

13

6

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

EEE.6.6

Οπτικοηλεκτρονική

ΜΕΥ

3

3

9

3

EEE.6.7

Αρχές Θερμοδυναμικής & Μετάδοσης Θερμότητας

MΓY

3

3

9

3

Προαιρετικά Μαθήματα

EEE.6.8

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ (*)

ΜΕΥ

3

 

3

9

3

22

4

26

70

30

 

 

 

7ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.7-1.1

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι

ΜΕΥ

3

3

9

4

EEE.7-1.2

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

ΜΕΥ

4

2

6

14

6

EEE.7-1.3

Υψηλές Τάσεις Ι

ΜΕΥ

3

2

5

11

5

EEE.7-1.4

Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΜΕΥ

3

2

5

11

5

EEE.7-1.5

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

EEE.7-1.6

Ηλεκτρονικά  Ισχύος II

ΜΕΕ

3

3

9

5

EEE.7-1.7

Αποθήκευση Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

EEE.7-1.8

Συστήματα Γειώσεων

ΜΕΕ

3

3

9

5

EEE.7-1.9

Τεχνολογία Μετρήσεων

ΜΕΕ

2

1

3

7

5

    EEE.7-1.10    

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του Β ή του Γ κύκλου

ΜΕΕ

9

5

20

7

27

65

30

 

 

 

8ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΕΕΕ.8-1.1 

Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

 ΕΕΕ.8-1.2  

Υψηλές Τάσεις ΙΙ

ΜΕΕ

4

4

12

5

ΕΕΕ.8-1.3 

Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-1.4 

Προηγμένες Βιομηχανικές Εφαρμογές Ισχύος

ΜΕΕ

4

4

12

5

ΕΕΕ.8-1.5 

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

ΜΕΕ

4

2

6

14

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

ΕΕΕ.8-1.6  

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΜΕΕ

3

3

9

5

ΕΕΕ.8-1.7 

Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων

ΜΕΕ

3

3

9

5

ΕΕΕ.8-1.8 

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πλοίων & Λιμένων

ΜΕΕ

3

3

9

5

ΕΕΕ.8-1.9 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ

ΜΕΕ

3

3

9

5

 ΕΕΕ.8-1.10   

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του Β ή του Γ κύκλου

ΜΕΕ

9

5

Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)

ΕΕΕ.8.99

Πρακτική Άσκηση

- - - - - 5

22

3

25

69

30

 

 

  

 

 

9ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.9-1.1

Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

EEE.9-1.2

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ

ΜΕΕ

3

2

5

11

5

EEE.9-1.3

Τεχνολογία Φωτισμού

ΜΕΕ

4

2

6

14

5

EEE.9-1.4

Ηλεκτρική Κίνηση

ΜΕΕ

3

2

5

11

5

EEE.9-1.5

Οικονομικός Σχεδιασμός και Λειτουργία Σ.Η.Ε.

ΜΕΕ

4

4

12

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

EEE.9-1.6

Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

EEE.9-1.7

Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις

ΜΕΕ

3

3

9

5

EEE.9-1.8

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

ΜΕΕ

3

3

9

5

EEE.9-1.9

Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα και Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΜΕΕ

3

3

9

5

 EEE.9-1.10

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του Β ή του Γ κύκλου

MEΕ

9

5

20

6

26

66

30

 

 

10ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.10-1.1

Διπλωματική Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

7ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  EEE.7-2.1      

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

  EEE.7-2.2 

Μικροκύματα

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

  EEE.7-2.3   

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

  EEE.7-2.4   

Ηλεκτρακουστική Ι

ΜΕΕ

4

4

12

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (2/5)

  EEE.7-2.5

Ειδικά Θέματα Δικτύων και Ασφάλεια

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

  EEE.7-2.6

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

  EEE.7-2.7

Φωτονική Τεχνολογία

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

  EEE.7-2.8

Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

  EEE.7-2.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

22

5

27

71

30

 

8ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΕΕΕ.8-2.1

Οπτικές Επικοινωνίες

ΜΕΥ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-2.2

Κεραίες

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

ΕΕΕ.8-2.3

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ΜΕΕ

2

2

4

10

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/7)

ΕΕΕ.8-2.4

Ψηφιακές Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-2.5

Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-2.6

Μικροκυματικές Διατάξεις

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-2.7

Ευρυζωνικές Επικοινωνίες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-2.8

Ηλεκτρακουστική ΙΙ

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-2.9

Σχεδίαση RF

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

 ΕΕΕ.8-2.10    

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)
ΕΕΕ.8.99  Πρακτική Άσκηση - - - - - 5

18

7

25

60

30

9ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.9-2.1    

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

ΜΕΕ

4

4

10

5

EEE.9-2.2

Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση

ΜΕΕ

4

1

5

10

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (4/9)

EEE.9-2.3

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

EEE.9-2.4

Νεφοϋπολογιστική

ΜΕΕ

4

4

10

5

EEE.9-2.5

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

EEE.9-2.6

Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων

ΜΕΕ

4

4

10

5

EEE.9-2.7

Ψηφιακή Μετάδοση Βίντεο και Ήχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

EEE.9-2.8

Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση

ΜΕΕ

4

4

10

5

EEE.9-2.9

Δορυφορικές Επικοινωνίες

ΜΕΕ

4

4

10

5

EEE.9-2.10

Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

EEE.9-2.11

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

24/20

1/5

25

60

30

 

10ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.10-2.1

Διπλωματική Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

 

7ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.7-3.1     

Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστήματα

MEΥ

4

2

6

10

5

ΕΕΕ.7-3.2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

EEE.7-3.3

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/6)

EEE.7-3.4

Διατάξεις Ημιαγωγών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.7-3.5

Μικτά Αναλογικά – Ψηφιακά Κυκλώματα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

EEE.7-3.6

Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.7-3.7

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI)

ΜΕΕ

3

3

10

5

EEE.7-3.8

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

EEE.7-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

21

5

26

60

30

8ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  EEE.8-3.1    

Λειτουργικά Συστήματα

ΜΕΥ

4

4

10

5

 ΕΕΕ.8-3.2

Υπολογιστική Νοημοσύνη

ΜΕΥ

3

1

4

10

5

EEE.8-3.3

Βάσεις δεδομένων

ΜΕΥ

3

3

10

5

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/6)

ΕΕΕ.8-3.4

Ρομποτική

ΜΕΕ

4

4

10

5

ΕΕΕ.8-3.5

Προγραμματισμός Ενσωματωμένων Συστημάτων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-3.6

Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις

ΜΕΕ

4

4

10

5

ΕΕΕ.8-3.7

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ΜΕΕ

2

2

4

10

5

ΕΕΕ.8-3.8

Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.8-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)
ΕΕΕ.8.99 Πρακτική Άσκηση - - - - - 5

18

2

20

60

30

9ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (6/9)

      ΕΕΕ.9-3.1        

Σύγχρονα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

     ΕΕΕ.9-3.2       

Ευφυής Έλεγχος

ΜΕΕ

4

4

10

5

ΕΕΕ.9-3.3

Διατάξεις Κβαντικής Ηλεκτρονικής

ΜΕΕ

4

4

10

5

ΕΕΕ.9-3.4

Βιομηχανική Μηχανική

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.9-3.5

Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

ΕΕΕ.9-3.6

Μηχατρονική

ΜΕΕ

4

4

10

5

ΕΕΕ.9-3.7

Νεφοϋπολογιστική

ΜΕΕ

4

4

10

5

ΕΕΕ.9-3.8

Βιοϊατρική Τεχνολογία

ΜΕΕ

4

4

10

5

ΕΕΕ.9-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

19

2

24

60

30

10ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΕΕΕ.10-3.1

Διπλωματική Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

Τύπος Μαθήματος:

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου,

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου,

ΜΕΕ: Μάθημα Εμβάθυνσης – Εμπέδωσης Γνώσεων Ειδικότητας

(*)Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων ξένης γλώσσας: «Αγγλική Γλώσσα I» (1ο εξάμηνο), «Αγγλική Γλώσσα ΙΙ» (2ο εξάμηνο), εφόσον μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους προσκομίσουν βεβαίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2. Δεκτές γίνονται μόνο βεβαιώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς των διαγωνισμών ΑΣΕΠ, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια των μαθημάτων αυτών, προσφέρονται το Υποχρεωτικό Μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας Ι» (5ο εξάμηνο) και το Προαιρετικό Μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ» (6ο εξάμηνο). Ο βαθμός του Υποχρεωτικού Μαθήματος δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού του τίτλου σπουδών. Και τα δύο μαθήματα Αγγλικών Ειδικότητας αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος με το βαθμό και τα ECTS τους.

 

el_menu