Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού (5ετές)

εθααε

Το Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού 5 ετών (10 ακαδημαϊκών εξαμήνων) και 300 ECTS ισχύει και εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2019 (ΦΕΚ 2323Β/11-6-2019). Κατεβάστε το εδώ σε μορφή pdf.

Απόφαση απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για την επιλογή κύκλου σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μεταβατικές Διατάξεις Κανονισμού Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων 5ετούς ΠΣ προς 4ετές ΠΣ (Νέα έκδοση 9/10/19)

Οδηγίες για την Ομαλή Διεξαγωγή των Εξετάσεων

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Κατεβάστε το πρόγραμμα σπουδών εδώ

1o Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω]  

Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.1.1 

Μαθηματική Ανάλυση Ι

ΜΓΥ

4

4

12

5

 Παπαδόπουλος Περικλής,
Χωριανόπουλος Χρήστος,

Ματιάδου Λίνα-Νίκη

 EEE.1.2 

Φυσική

ΜΓΥ

4

1

5

13

6

Βαρσάμης Χρήστος-Πλάτων,
Ζαχαριάδου Αικατερίνη

 EEE.1.3 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

ΜΓΥ

5

1

6

16

7

Βασιλειάδης Σάββας,
Μορώνης Αντώνιος,
Μανουσάκης Νικόλαος,
Τσεκούρας Γεώργιος,
Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης,
Μεταξά Φωτείνή

 EEE.1.4 

Γραμμική Άλγεβρα

ΜΓΥ

4

4

12

5

Φαμέλης Ιωάννης,
Χωριανόπουλος Χρήστος,
Ματιάδου Λίνα-Νίκη

 EEE.1.5 

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΜΓΥ

3

1

4

10

4

Αγγελή Χρυσάνθη,
Μετάφας Δημήτριος,
Τσιάκας Παναγιώτης 

 Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

 EEE.1.6 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φωτόπουλος Παναγιώτης 

 EEE.1.7 

Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φωτόπουλος Παναγιώτης
Ξένη Γλώσσα

 EEE.1.8 

Αγγλική Γλώσσα I (*)

ΜΓΥ

2

2

6

Τσατσαρός Παναγιώτης 

22

3

25

69

30

 

 

 

              2ο Εξάμηνο                

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.2.1 

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

ΜΓΥ

4

4

12

5

Παπαδόπουλος Περικλής,
Φαμέλης Ιωάννης
Ματιάδου Λίνα-Νίκη

 EEE.2.2 

Ηλεκτρονικά Ι

ΜΓΥ

6

1

7

19

7

Γουστουρίδης Δημήτριος,
Γαλατά Σωτηρία
Φωτόπουλος Παναγιώτης,
Μαγγανά Φωτούλα,
Κοκκαλιάρης Ιωάννης,
Χρηστάκης Ιωάννης

 EEE.2.3 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

ΜΓΥ

5

1

6

16

6

Βασιλειάδης Σάββας,
Μανουσάκης Νικόλαος,
Τσεκούρας Γεώργιος,
Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης,
Μεταξά Φωτείνή

 EEE.2.4 

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΜΓΥ

4

4

12

5

Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος,
Μετάφας Δημήτριος,
Τσακιρίδης Οδυσσέας

 EEE.2.5 

Αντικειμενοστραφής    
Προγραμματισμός

ΜΓΥ

3

1

4

10

4

Αγγελή Χρυσάνθη,
Πατρικάκης Χαράλαμπος,
Φειδάκης Μιχαήλ

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

 EEE.2.6 

Αριθμητική Ανάλυση

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φαμέλης Ιωάννης

 EEE.2.7 

Ιστορία της
Τεχνολογίας

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φωτόπουλος Παναγιώτης
Ξένη Γλώσσα

 EEE.2.8 

Αγγλική Γλώσσα II (*)

ΜΓΥ

2

2

6

Τσατσαρός Παναγιώτης

 

24

3

27

75

30

 

 

 

3ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.3.1 

Διαφορικές εξισώσεις–
Μετασχηματισμοί

ΜΓΥ

4

4

12

5

Παπαδόπουλος Περικλής

 EEE.3.2 

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

ΜΓΥ

4

1

5

13

6

Καλογεροπούλου Σοφία,
Χρόνης Ιωάννης

 EEE.3.3 

Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΜΕΥ

6

1

7

19

7

Μουτζούρης Κωνσταντίνος,
Ποτηράκης Στυλιανός,
Σταύρακας Ηλίας,
Σαρρή Ελένη,
Τσακιρίδης Οδυσσέας,
Μαγγανά Φωτούλα
Χρηστάκης Ιωάννης

 EEE.3.4 

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

Γουστουρίδης Δημήτριος,
Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος,
Πάτσης Γεώργιος,
Μοναχέλης Παναγιώτης

 EEE.3.5 

Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό
Σχέδιο με Η/Υ

ΜΕΥ

 1

2

3

2

3

Καμινάρης Σταύρος,
Πυρομάλης Δημήτριος,
Κοκκαλιάρης Ιωάννης
,
Ορφανός Βασίλειος,
Χαριτόπουλος Άγγελος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/3)

 EEE.3.6 

Διακριτά Μαθηματικά

ΜΓΥ

2

2

6

3

Φαμέλης Ιωάννης

 EEE.3.7 

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΜΓΥ

2

2

6

3

Καλκάνης Κωνσταντίνος

 EEE.3.8 

Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιοπιστία Συστημάτων

ΜΓΥ

2

2

6

3

Πυρομάλης Δημήτριος

20

5

25

65

30

 

 

 

4ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.4.1 

Σήματα και
Συστήματα

ΜΕΥ

4

 

4

12

5

Ζέρβας Ευάγγελος,
Ζώης Ηλίας

 EEE.4.2 

Αρχιτεκτονική  Υπολογιστικών
Συστημάτων

ΜΕΥ

4

1

5

13

7

Καλτσάς Γρηγόριος,
Ραγκούση Μαρία

 EEE.4.3 

Τεχνική μηχανική

ΜΓΥ

4

4

12

5

Καλκάνης Κωνσταντίνος

 EEE.4.4 

Πιθανότητες &
Στατιστική

ΜΓΥ

4

4

12

5

Καλύβας Δημήτριος,
Χωριανόπουλος Χρήστος

 EEE.4.5 

Ηλεκτρομαγνητικά
Πεδία Ι

ΜΕΥ

4

4

12

5

Βαρσάμης Χρήστος-Πλάτων,
Σαββαΐδης Στυλιανός,
Σταθόπουλος Νικόλαος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/3)

 EEE.4.6 

Εισαγωγή στη
Κβαντική Φυσική

ΜΕΥ

2

2

6

3

Μουτζούρης Κωνσταντίνος

 EEE.4.7 

Εισαγωγή στην
Επιχειρησιακή Έρευνα

ΜΓΥ

2

2

6

3

Σαρρή Ελένη

 EEE.4.8 

Ενέργεια και
Περιβάλλον

ΜΓΥ

2

2

6

3

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

22

1

23

65

30

 

 

 

5ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

 Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.5.1 

Αλγόριθμοι & Δομές
Δεδομένων

ΜΕΥ

4

4

12

5

Πάτσης Γεώργιος,
Ραγκούση Μαρία,
Μετάφας Δημήτριος

 EEE.5.2 

Συστήματα
 Αυτομάτου Ελέγχου Ι

ΜΕΥ

4

4

12

5

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος,
Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος,
Μαλατέστας Παντελής

 EEE.5.3 

Τηλεπικοινωνίες

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

Ζέρβας Ευάγγελος,
Καραμπέτσος Σωτήριος,
Σίμος Ηρακλής

 EEE.5.4 

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία    ΙΙ   

ΜΕΥ

4

4

12

5

Βαρσάμης Χρήστος-Πλάτων,
Μυτιληναίος Στυλιανός,
Σαββαΐδης Στυλιανός

 EEE.5.5 

Ηλεκτρομηχανική
μετατροπή ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

Καραϊσάς Πέτρος,
Συγγερίδου Ολυμπιάδα

 

Επιλογής υποχρεωτικά
μαθήματα (1/2)

 

 EEE.5.6 

Στοχαστικά Σήματα

ΜΕΥ

3

3

9

4

Καλύβας Δημήτριος 

 EEE.5.7 

Βελτιστοποίηση
Συστημάτων

ΜΓΥ

3

3

9

4

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος,
Φαμέλης Ιωάννης

Ξένη Γλώσσα (δεν συμμετέχει στο βαθμό του τίτλου σπουδών)

 EEE.5.8 

Αγγλικά
Ειδικότητας Ι
(*)

ΜΕΥ

3

3

9

3

Τσατσαρός Παναγιώτης

23

1

24

70

30

 

 

 

6ο Εξάμηνο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.6.1 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΜΕΥ

3

1

4

10

4

Καμινάρης Σταύρος,
Κουκουβίνος Κωνσταντίνος,
Ορφανός Βασίλειος,
Χαλκιαδάκης Παύλος

 EEE.6.2 

Εισαγωγή στα
συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος,
Μανουσάκης Νικόλαος

 EEE.6.3 

Ηλεκτρονικά Ισχύος I

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

Βόκας Γεώργιος,
Ιωαννίδης Γεώργιος,
Κονταξής Παναγιώτης,
Πάχος Παύλος

 EEE.6.4 

Δίκτυα Υπολογιστών

ΜΕΥ

4

1

5

13

6

Πατρικάκης Χαράλαμπος,
 Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος,
Φερλές Χρήστος

 EEE.6.5 

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

MEY

4

1

5

13

6

Ζαχαριάδου Αικατερίνη,
Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος,
Μεταξά Φωτείνή

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/2)

 EEE.6.6 

Οπτικοηλεκτρονική

ΜΕΥ

3

3

9

3

Μουτζούρης Κωνσταντίνος,
Σίμος Ηρακλής

 EEE.6.7 

 Αρχές Θερμοδυναμικής &
Μετάδοσης Θερμότητας
    

MΓY

3

3

9

3

Καλκάνης Κωνσταντίνος

Προαιρετικά Μαθήματα 

 

 EEE.6.8 

Αγγλικά
Ειδικότητας ΙΙ
(*)

ΜΕΥ

3

 

3

9

3

Τσατσαρός Παναγιώτης

22

4

26

70

30

 

 

 

 

7ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.7-1.1

Συστήματα Ηλεκτρικής
Ενέργειας Ι

ΜΕΥ

3

3

9

4

Μαλατέστας Παντελής,
Λεωνιδόπουλος Γεώργιος

EEE.7-1.2

   Ηλεκτρικές Μηχανές Ι  

ΜΕΥ

4

2

6

14

6

Καραϊσάς Πέτρος,
Συγγερίδου Ολυμπιάδα,
Βυλλιώτης Ηρακλής

EEE.7-1.3

Υψηλές Τάσεις Ι

ΜΕΥ

3

2

5

11

5

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος,
Πάχος Παύλος

EEE.7-1.4

Βιομηχανικές
Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις

ΜΕΥ

3

2

5

11

5

Καμινάρης Σταύρος,
Κουκουβίνος Κωνσταντίνος,
Ορφανός Βασίλειος,
Χαλκιαδάκης Παύλος

EEE.7-1.5

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

Βόκας Γεώργιος,
Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

EEE.7-1.6

    Ηλεκτρονικά  Ισχύος II 

ΜΕΕ

3

3

9

5

Βόκας Γεώργιος,
Ιωαννίδης Γεώργιος

EEE.7-1.7

Αποθήκευση Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

Βόκας Γεώργιος,
Καλογεροπούλου Σοφία

EEE.7-1.8

Συστήματα Γειώσεων

ΜΕΕ

3

3

9

5

Μορώνης Αντώνιος

EEE.7-1.9

Τεχνολογία Μετρήσεων

ΜΕΕ

2

1

3

7

5

Μανουσάκης Νικόλαος,
Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης

EEE.7-1.10

Ένα από τα προσφερόμενα
  μαθήματα εμβάθυνσης 
(Τύπος: ΜΕΕ) του Β
  ή του Γ κύκλου   

ΜΕΕ

9

5

 
                             

20

7

27

65

30

 

 

 

8ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος 

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω] 

 Συν[Ω] 

 ΦΕ 

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΕΕΕ.8-1.1

 Σταθμοί Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΥ

4

4

12

5

Τσεκούρας Γεώργιος

 ΕΕΕ.8-1.2

Υψηλές Τάσεις ΙΙ

ΜΕΕ

4

4

12

5

Μορώνης Αντώνιος

ΕΕΕ.8-1.3

Προηγμένα Συστήματα
Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Μαλατέστας Παντελής

ΕΕΕ.8-1.4

Προηγμένες Βιομηχανικές
Εφαρμογές Ισχύος

ΜΕΕ

4

4

12

5

Ιωαννίδης Γεώργιος

ΕΕΕ.8-1.5

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

ΜΕΕ

4

2

6

14

5

Καραϊσάς Πέτρος,
Συγγερίδου Ολυμπιάδα,
Βυλλιώτης Ηρακλής

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

ΕΕΕ.8-1.6

Ειδικές Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις

ΜΕΕ

3

3

9

5

Καμινάρης Σταύρος,
Ορφανός Βασίλειος

ΕΕΕ.8-1.7

Ενεργειακή Ανάλυση
Κτηρίων

ΜΕΕ

3

3

9

5

Μορώνης Αντώνιος

ΕΕΕ.8-1.8

Συστήματα Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Πλοίων & Λιμένων

ΜΕΕ

3

3

9

5

Διδάσκων ΕΣΠΑ 

ΕΕΕ.8-1.9

Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας ΙΙ

ΜΕΕ

3

3

9

5

Βόκας Γεώργιος,
Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

 ΕΕΕ.8-1.10 

Ένα από τα προσφερόμενα
μαθήματα εμβάθυνσης
(Τύπος: ΜΕΕ) του Β ή του Γ κύκλου

ΜΕΕ

9

5

 

Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)

ΕΕΕ.8.99

Πρακτική Άσκηση

- - - - - 5  

22

3

25

69

30

 

 

 

9ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

 Τύπος  

 Θ[Ω] 

 Ε[Ω]

 Συν[Ω]

 ΦΕ 

 ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.9-1.1

Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

Μαλατέστας Παντελής

EEE.9-1.2

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ

ΜΕΕ

3

2

5

11

5

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος,
Μανουσάκης Νικόλαος

EEE.9-1.3

Τεχνολογία Φωτισμού

ΜΕΕ

4

2

6

14

5

Ιωαννίδης Γεώργιος,
Κονταξής Παναγιώτης,
Χαλκιαδάκης Παύλος 

EEE.9-1.4

Ηλεκτρική Κίνηση

ΜΕΕ

3

2

5

11

5

Μαλατέστας Παντελής,
Βυλλιώτης Ηρακλής

EEE.9-1.5

Οικονομικός Σχεδιασμός
και Λειτουργία Σ.Η.Ε.

ΜΕΕ

4

4

12

5

Τσεκούρας Γεώργιος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

EEE.9-1.6

Προστασία Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕΕ

3

3

9

5

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος

EEE.9-1.7

Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις

ΜΕΕ

3

3

9

5

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

EEE.9-1.8

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

ΜΕΕ

3

3

9

5

Καλκάνης Κωνσταντίνος

EEE.9-1.9

Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα
και Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΜΕΕ

3

3

9

5

Βόκας Γεώργιος

 EEE.9-1.10

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του Β ή του Γ κύκλου

MEΕ

9

5

 

20

6

26

66

30

 

 

 

10ο Εξάμηνο

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.10-1.1

Διπλωματική
Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

 
 

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

 

 

7ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος 

 Θ[Ω]

 Ε[Ω]

 Συν[Ω] 

 ΦΕ

 ECTS 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.7-2.1    

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

Καλύβας Δημήτριος 

 EEE.7-2.2

Μικροκύματα

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

Σταθόπουλος Νικόλαος

 EEE.7-2.3 

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΕΥ

4

1

5

13

5

 Ραγκούση Μαρία,
Ζώης Ηλίας,
Χαριτόπουλος Άγγελος

  EEE.7-2.4   

Ηλεκτρακουστική Ι

ΜΕΕ

4

4

12

5

Ποτηράκης Στυλιανός

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (2/5)

  EEE.7-2.5

Ειδικά Θέματα Δικτύων και Ασφάλεια

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Πατρικάκης Χαράλαμπος

  EEE.7-2.6

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Πατρικάκης Χαράλαμπος,
Μοναχέλης Παναγιώτης,
Φειδάκης Μιχαήλ

  EEE.7-2.7

Φωτονική Τεχνολογία

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Γουστουρίδης Δημήτριος,
Σίμος Ηρακλής 

  EEE.7-2.8

Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

 Γουστουρίδης Δημήτριος,
Ζαχαριάδου Αικατερίνη

  EEE.7-2.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

 

22

5

27

71

30

 

 

 

8ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΕΕΕ.8-2.1

Οπτικές Επικοινωνίες

ΜΕΥ

3

1

4

10

5

Σταθόπουλος Νικόλαος

ΕΕΕ.8-2.2

Κεραίες

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

Μυτιληναίος Στυλιανός

ΕΕΕ.8-2.3

Διαδίκτυο των
Πραγμάτων

ΜΕΕ

2

2

4

10

5

Κουλούρας Γρηγόριος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/7)

ΕΕΕ.8-2.4

Ψηφιακές Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Καραμπέτσος Σωτήριος

ΕΕΕ.8-2.5

Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Ζώης Ηλίας

ΕΕΕ.8-2.6

Μικροκυματικές Διατάξεις

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Βουδούρης Κωνσταντίνος 

ΕΕΕ.8-2.7

Ευρυζωνικές Επικοινωνίες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Ζέρβας Ευάγγελος,
Καραμπέτσος Σωτήριος 

ΕΕΕ.8-2.8

Ηλεκτρακουστική ΙΙ

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Ποτηράκης Στυλιανός

ΕΕΕ.8-2.9

Σχεδίαση RF

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Βουδούρης Κωνσταντίνος 

 ΕΕΕ.8-2.10    

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

 
Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)
ΕΕΕ.8.99  Πρακτική Άσκηση - - - - - 5  

18

7

25

60

30

 

 

9ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 EEE.9-2.1 

Θεωρία Πληροφορίας
και Κωδίκων

ΜΕΕ

4

4

10

5

Ζέρβας Ευάγγελος

EEE.9-2.2

Ασύρματες Ζεύξεις
και Διάδοση

ΜΕΕ

4

1

5

10

5

Καραμπέτσος Σωτήριος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (4/9)

EEE.9-2.3

Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Βουδούρης Κωνσταντίνος,
Σαββαΐδης Στυλιανός

EEE.9-2.4

Νεφοϋπολογιστική

ΜΕΕ

4

4

10

5

Σταθόπουλος Νικόλαος

EEE.9-2.5

Δίκτυα Κινητών
Επικοινωνιών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Κουλούρας Γρηγόριος

EEE.9-2.6

Ασύρματα Δίκτυα
Δεδομένων

ΜΕΕ

4

4

10

5

Σαββαΐδης Στυλιανός,
Φερλές Χρήστος,
Χαριτόπουλος Άγγελος

EEE.9-2.7

Ψηφιακή Μετάδοση Βίντεο
και Ήχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Φερλές Χρήστος

EEE.9-2.8

Συστήματα Ραντάρ
και Τηλεπισκόπηση

ΜΕΕ

4

4

10

5

 Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος

EEE.9-2.9

Δορυφορικές Επικοινωνίες

ΜΕΕ

4

4

10

5

Μυτιληναίος Στυλιανός

EEE.9-2.10

Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Βουδούρης Κωνσταντίνος 

EEE.9-2.11

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Γ κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Β κύκλο

MEΕ

10

5

 

24/20

1/5

25

60

30

 

 

 

10ο Εξάμηνο

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.10-2.1

Διπλωματική
Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

 

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

 

 

7ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

EEE.7-3.1     

Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστήματα

MEΥ

4

2

6

10

5

Καλτσάς Γρηγόριος,
Μπόγρης Μηνάς 

ΕΕΕ.7-3.2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος

EEE.7-3.3

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΕΥ

4

1

5

10

5

Ραγκούση Μαρία,
Ζώης Ηλίας,
Χαριτόπουλος Άγγελος

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/6)

EEE.7-3.4

Διατάξεις Ημιαγωγών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Γαλατά Σωτηρία

ΕΕΕ.7-3.5

Μικτά Αναλογικά – Ψηφιακά Κυκλώματα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Σταύρακας Ηλίας,
Σαρρή Ελένη

EEE.7-3.6

Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Γουστουρίδης Δημήτριος

ΕΕΕ.7-3.7

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI)

ΜΕΕ

3

3

10

5

 Πάτσης Γεώργιος

EEE.7-3.8

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Τσιάκας Παναγιώτης

EEE.7-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

 

21

5

26

60

30

 

 

8ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  EEE.8-3.1

Λειτουργικά Συστήματα

ΜΕΥ

4

4

10

5

 Διδάσκων ΕΣΠΑ

 ΕΕΕ.8-3.2

Υπολογιστική Νοημοσύνη

ΜΕΥ

3

1

4

10

5

 Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος,
Ζώης Ηλίας

EEE.8-3.3

Βάσεις δεδομένων

ΜΕΥ

3

3

10

5

 Διδάσκων ΕΣΠΑ

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (3/6)

ΕΕΕ.8-3.4

Ρομποτική

ΜΕΕ

4

4

10

5

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος

ΕΕΕ.8-3.5

Προγραμματισμός Ενσωματωμένων Συστημάτων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Μετάφας Δημήτριος

ΕΕΕ.8-3.6

Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις

ΜΕΕ

4

4

10

5

Φωτόπουλος Παναγιώτης

ΕΕΕ.8-3.7

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ΜΕΕ

2

2

4

10

5

Πυρομάλης Δημήτριος

ΕΕΕ.8-3.8

Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Ζώης Ηλίας

ΕΕΕ.8-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

 
Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)
ΕΕΕ.8.99 Πρακτική Άσκηση - - - - - 5  

18

2

20

60

30

 

 

9ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (6/9)

ΕΕΕ.9-3.1

Σύγχρονα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

 Παπαγεώργας Παναγιώτης

ΕΕΕ.9-3.2

Ευφυής Έλεγχος

ΜΕΕ

4

4

10

5

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος

ΕΕΕ.9-3.3

Διατάξεις Κβαντικής Ηλεκτρονικής

ΜΕΕ

4

4

10

5

Μουτζούρης Κωνσταντίνος

ΕΕΕ.9-3.4

Βιομηχανική Μηχανική

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος 

ΕΕΕ.9-3.5

Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕΕ

3

1

4

10

5

Πυρομάλης Δημήτριος

ΕΕΕ.9-3.6

Μηχατρονική

ΜΕΕ

4

4

10

5

Παπαγεώργας Παναγιώτης

ΕΕΕ.9-3.7

Νεφοϋπολογιστική

ΜΕΕ

4

4

10

5

Κουλούρας Γρηγόριος

ΕΕΕ.9-3.8

Βιοϊατρική Τεχνολογία

ΜΕΕ

4

4

10

5

 Διδάσκων ΕΣΠΑ

ΕΕΕ.9-3.9

Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης (Τύπος: ΜΕΕ) του A ή του Β κύκλου, εκτός από αυτά που είναι κοινά με τον Γ κύκλο

ΜΕΕ

10

5

 

19

2

24

60

30

 

 

10ο Εξάμηνο

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Θ[Ω]

Ε[Ω]

Συν[Ω]

ΦΕ

ECTS

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες
(Ακ. Έτος 2022-2023)

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΕΕΕ.10-3.1

Διπλωματική
Εργασία

ΜΕΕ

-

-

-

60

30

 

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

-

60

30

 

 

Τύπος Μαθήματος:

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου,

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου,

ΜΕΕ: Μάθημα Εμβάθυνσης – Εμπέδωσης Γνώσεων Ειδικότητας

(*)Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων ξένης γλώσσας: «Αγγλική Γλώσσα I» (1ο εξάμηνο), «Αγγλική Γλώσσα ΙΙ» (2ο εξάμηνο), εφόσον μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους προσκομίσουν βεβαίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2. Δεκτές γίνονται μόνο βεβαιώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς των διαγωνισμών ΑΣΕΠ, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια των μαθημάτων αυτών, προσφέρονται το Υποχρεωτικό Μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας Ι» (5ο εξάμηνο) και το Προαιρετικό Μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ» (6ο εξάμηνο). Ο βαθμός του Υποχρεωτικού Μαθήματος δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού του τίτλου σπουδών. Και τα δύο μαθήματα Αγγλικών Ειδικότητας αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος με το βαθμό και τα ECTS τους.

 

el_menu