Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή (External Advisory Committee)

Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή (External Advisory Committee) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων &  Ηλεκτρονικών Μηχανικών αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου, του ερευνητικού και του επιχειρηματικού κόσμου που παρέχουν υψηλού επίπεδου εθελοντική υποστήριξη στο Τμήμα.
Ο πρωταρχικός ρόλος της ΕΣΕ είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση, δημοσιοποίηση, αξιολόγηση και συνεχή  ανανέωση της εκπαιδευτικής κατεύθυνσης του Τμήματος. Τα μέλη της επιτροπής με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από τον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο θα βοηθήσουν στη συνεχή επικαιροποίηση της δομής του ΠΠΣ, αλλά και των ΠΜΣ διατυπώνοντας τη γνώμη τους σχετικά με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων των  προγραμμάτων, τη συμμόρφωσή τους με τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις και τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας στους κλάδους της Επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επιπλέον η επιτροπή θα μπορεί να προτείνει δράσεις, οι οποίες θα έχουν σκοπό να βελτιώσουν τη θέση του Τμήματος σε διεθνές επίπεδο και σε θέματα ακαδημαϊκών συνεργασιών και έρευνας.
   
   
Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
1. Αντώνης Κοντολέων, ΕΒΙΚΕΝ.
2. Γεώργιος Λουκάς, University of Greenwich, UK.
3. Αναστάσιος Λύρατζης, ΕΕΤT.
4. Γιώργος Μαγκλάρας, The Norwegian Meteorological Institute, Norway.
5. Περικλής Μπούρκας, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ.
6. Πάνος Πατρινός, KU Leuven, Belgium.
7. Περικλής Πετρόπουλος, University of Southampton, UK.
   
   

el_menu