Διοικητική Διάρθρωση

Πρόεδρος Τμήματος: Αντώνιος Μορώνης, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος Τμήματος: Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια

 

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 7 τομείς:
 
         Διευθύντρια: Σοφία Καλογεροπούλου, Καθηγήτρια
        
         Διευθυντής: Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Ιώαννης Φαμελης, Καθηγητής
         
         Διευθυντής:  Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας, Αναπλ.Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Σωτήριος Καραμπέτσος, Αναπλ.Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Χαράλαμπος Πατρικάκης, Καθηγητής
         
 ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) Τμήματος
  1. Γεώργιος Πάτσης, Καθηγητής, Πρόεδρος.
  2. Ευάγγελος Βαλαμόντες, Καθηγητής, Μέλος.
  3. Δημήτριος Γουστουρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος.
  4. Πέτρος Καραϊσάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος.
  5. Γρηγόριος Κουλούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος.

 

el_menu