Διοικητική Διάρθρωση

Πρόεδρος Τμήματος: Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Αντώνιος Μορώνης, Καθηγητής
Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών συστάθηκαν 7 τομείς
ως εξής:
 
         Διευθυντής: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής,
         Αναπληρωτής Διευθυντής:
 
         Διευθυντής: Σταύρος Καμινάρης, Καθηγητής,
         Αναπληρωτής Διευθυντής:
 
         Διευθυντής: Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής,
         Αναπληρωτής Διευθυντής:
 
         Διευθυντής: Γρηγόρης Καλτσάς, Καθηγητής,
         Αναπληρωτής Διευθυντής:
 
         Διευθυντής: Μαρία Ραγκούση, Καθηγήτρια,
         Αναπληρωτής Διευθυντής:
 
         Διευθυντής: Ευάγγελος Ζέρβας, Καθηγητής,
         Αναπληρωτής Διευθυντής:
 
         Διευθυντής: Βουδούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής,
         Αναπληρωτής Διευθυντής: 

 

el_menu