Διοικητική Διάρθρωση

Πρόεδρος Τμήματος: Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής

 

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 7 τομείς:
 
         Διευθυντής: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Ευάγγελος Βαλαμόντες, Καθηγητής
         
         Διευθυντής: Στυλιανός Ποτηράκης, Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Σωτήριος Καραμπέτσος, Αναπλ.Καθηγητής
        
         Διευθυντής: Βουδούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
         

 

el_menu