Διάλεξη - “ Radar and Computer Vision Fusion for Failsafe Design in UAVs”

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, στην αίθουσα ΖΒ109 (Κτήριο Ζ, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα), ο Dr. Simon Winberg, (University of Cape Town, South Africa), ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο μας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, θα δώσει διάλεξη με τίτλο “ Radar and Computer Vision Fusion for Failsafe Design in UAVs”. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη αλλά λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, χρειάζεται κράτηση, η οποία μπορεί να γίνει από αυτόν το διαδικτυακό σύνδεσμο: Κράτηση εδώ.

el_menu