Μεταδιδάκτορες

uniwa whiteΤμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πα.Δ.Α.

Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες

A/A       

Ονοματεπώνυμο Μεταδιδάκτορα

Γνωστικό Αντικείμενο
Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια Διάρκεια Έρευνας
Έναρξη (απόφαση συνέλευσης) Τρλεχουσα Κατάσταση

Ερευνητικό Προφίλ και
Δημοσιευμένο Έργο

1

ΜΑΤΙΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ

 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΓΙΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 3 ΕΤΗ

 ΠΡΑΞΗ 10/20.06.2019, ΘΕΜΑ 4 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE

2

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 2 ΕΤΗ  ΠΡΑΞΗ 20/19.12.2019, ΘΕΜΑ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ (31.12.2022)

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE

3 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΙΧΜΗΣ   ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  3 ΕΤΗ  ΠΡΑΞΗ 12/05.11.2020, ΘΕΜΑ 13 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE
4 ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (HVDC) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ  ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
,
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
1,5 ΕΤΗ  ΠΡΑΞΗ 18/23.12.2021, ΘΕΜΑ 12  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ (14.03.2023)

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE
5 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ   ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3 ΕΤΗ  ΠΡΑΞΗ 18/23.12.2021, ΘΕΜΑ 12  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE

6 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ-STUDY AND DEVELOPMENT OF FLEXIBLE ENERGY HARVESTING DEVICE WITH PRINTING TECHNOLOGIES ΚΑΛΤΣΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
3 ΕΤΗ   ΠΡΑΞΗ 2/14.02.2023, ΘΕΜΑ 4 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE
7 Λουκίδης
Ανδρόνικος
ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ Της ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
3 ΕΤΗ  ΠΡΑΞΗ 11/12.09.2023, ΘΕΜΑ 5.1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE

el_menu