Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Α.Υ.

Οι υποψήφιοι Α.Υ. καλούνται να λάβουν γνώση των τελικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Προκήρυξη αρ. πρωτ. ΠαΔΑ 34154/10-7-2019) μετά την επεξεργασια των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αποδοχή τους από τη συνέλευση του τμήματος (Πράξη 15/9-10-2019, Θέμα 19ο) για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 1. Τεχνολογία Υλικών - Δομή και Ιδιότητες Ηλεκτροτεχνικών Υλικών
 2. Διασυνδεδεμένα ΑΠΕ σε Δίκτυα Μέσης και Υψηλής Τάσης
 3. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 4. Ηλεκτρικές Μηχανές
 5. Ηλεκτρονικά Ισχύος – Ηλεκτρική Κίνηση
 6. Κτηριακές και Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 7. Πειραματικές μετρήσεις των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων της ύλης σε χαμηλές θερμοκρασίες
 8. Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Δομών
 9. Μικροελεγκτές-Ενσωματωμένα Συστήματα
 10. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ευφυή Συστήματα
 11. Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων
 12. Ψηφιακά Συστήματα και Επεξεργασία Σημάτων
 13. Μετρήσεις και Αισθητήρια
 14. Προγραμματισμός Εφαρμογών για Δομές Υλικού

Αλφαβητικός πίνακας τυπικών προσόντων για τα γνωστικά αντικείμενα 1 έως 6.

Αλφαβητικός πίνακας τυπικών προσόντων για τα γνωστικά αντικείμενα 7 έως 14.

Οι ενιστάμενοι μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν γνώση του αποσπάσματος πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων που τους αφορά από τη γραμματεία του τμήματος καθημερινά 12:00 - 14:00 μέχρι την Τετάρτη 16/10/2019.

Η κατάταξη των υποψηφίων Α.Υ. για τα γνωστικά αντικείμενα

Ηλεκτρονικά RF και Μικροκύματα
Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδικτυακών Εφαρμογών
Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητισμού στις Οπτικές Επικοινωνίες και τα Μικροκύματα
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
Κεραίες και Ασύρματη Διάδοση
Τηλεπικοινωνίες

δεν έχει τροποποιηθεί και παραμένει όπως εμφανίζεται στην αρχική ανακοίνωση http://eee.uniwa.gr/el/hidden-menu/687-apotelesmata-aksiologisis-a-y

el_menu