Αποτελέσματα αξιολόγησης Α.Υ.

Οι υποψήφιοι Α.Υ. καλούνται να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Προκήρυξη αρ. πρωτ. ΠαΔΑ 34154/10-7-2019) για τα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Τεχνολογία Υλικών - Δομή και Ιδιότητες Ηλεκτροτεχνικών Υλικών
 2. Διασυνδεδεμένα ΑΠΕ σε Δίκτυα Μέσης και Υψηλής Τάσης
 3. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 4. Ηλεκτρικές Μηχανές
 5. Ηλεκτρονικά Ισχύος – Ηλεκτρική Κίνηση
 6. Κτηριακές και Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 7. Ηλεκτρονικά RF και Μικροκύματα
 8. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδικτυακών Εφαρμογών
 9. Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητισμού στις Οπτικές Επικοινωνίες και τα Μικροκύματα
 10. Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 11. Κεραίες και Ασύρματη Διάδοση
 12. Τηλεπικοινωνίες

            Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης για τα γνωστικά αντικείμενα 1 έως 6.

            Πίνακας τυπικών προσόντων για τα γνωστικά αντικείμενα 1 έως 6.

            Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης για τα γνωστικά αντικείμενα 7 έως 12.

            Πίνακας τυπικών προσόντων για τα γνωστικά αντικείμενα 7 έως 12.

            Απόφαση ανάρτησης 25/9/2019.

Ενστάσεις επί των ανωτέρω αξιολογήσεων μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την Δευτέρα 30/9/2019 στις 14.00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

el_menu