Ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης της 12/2/2024 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α., δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις εξ αποστάσεως. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία (εφ’ όσον καταστεί δυνατό) σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του τμήματος.

Σε ότι αφορά τις διπλωματικές εργασίες, η κατάθεσή τους θα γίνει κατά το διάστημα από 26/2/2024 έως 8/3/2024, και η παρουσίαση και αξιολόγησή τους αντίστοιχα θα γίνει κατά το διάστημα από 11/3/2024 έως και 22/3/2024, είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.  

el_menu