ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ (27/01/20)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ (27/01/20)

Oι φοιτητές του εργαστηρίου φυσικής που οφείλουν την τελευταία εργαστηριακή άσκηση, καλούνται να την παραδώσουν Παρασκευή 31/01 και ώρες 11:00-14:00 και Τρίτη 4/2 και ώρες 11:00-13:00 στο εργαστήριο (αίθουσα B 219).

Ο υπεύθυνος

Χρήστος Βαρσάμης

el_menu