ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ (18/01/20)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

1)  O φοιτητές των τμημάτων της Τετάρτης 11:00-13:00 A και 13:00-15:00 A μπορούν να αναπληρώσουν το εργαστηριακό μάθημα που χάθηκε στις 15/01/2020, την ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη σε όποιο δίωρο επιθυμούν.

2) Όσοι φοιτητές έχουν από προηγούμενα έτη βαθμό μεγαλύτερο του 5 στο εργαστήριο φυσικής, ο βαθμός παραμένει.

3)  Όσοι φοιτητές έχουν από προηγούμενα έτη βαθμό μικρότερο του 5 στο εργαστήριο φυσικής, μπορούν να προσέλθουν στην τελική εξέταση.

4) Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Η ακριβής ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες Β του εργαστηρίου φυσικής θα πραγματοποιήσουν κανονικά την άσκησή τους την εβδομάδα 20-23/1 στα δίωρά τους.

Ο διδάσκων

Βαρσάμης Χρήστος

el_menu