Διεθνές Συνέδριο MOCAST 2023, 28-30/6/2023, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ συνδιοργανώνει με το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Τμήμα της IEEE το 12ο Διεθνές Συνέδριο International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) 2023.
Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.

el_menu