Ανακοίνωση για Δηλώσεις αποδοχής όρων συμμετοχής - Εξεταστ. Σεπτεμβρίου 2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(Καταληκτική Προθεσμία μέχρι και την Τρίτη 25/8/2020)

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, η οποία θα διεξαχθεί αποκλειστικά από απόσταση σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΠΑ.Δ.Α.,  με αρ. πρωτ. 52076/17-7-2020, να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (πλατφόρμες eClass/Moodle) προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με ευθύνη των διδασκόντων. Η δήλωση αυτή ενέχει και χαρακτήρα δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει υποβληθεί από όλους μέχρι και την Τρίτη 25/8/2020

Η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε μάθημα, ώστε να καταρτιστεί η οριστική λίστα συμμετεχόντων στην εξέταση από απόσταση,  και η μη εμπρόθεσμη αποδοχή ή η μη συμπλήρωσή της συνεπάγεται την μη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στο τμήμα στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με την κατανομή σε τμήματα που υπήρχε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η δήλωση αποδοχής των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης σε διαφορετικό τμήμα δεν δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση σε κανένα τμήμα. Καλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει διαφορετικό τμήμα να κάνουν νέα δήλωση στο σωστό γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση.
Τα τμήματα διδασκαλίας θεωρίας κάθε εξαμήνου (1-1 ως 1-3, 3-1 ως 3-3, και 5-1 ως 5-3) καθορίζονται με την αλφαβητική σειρά των εγγεγραμμένων φοιτητών ως εξής:
Τμήματα 1-1, 3-1, 5-1, από Α έως Κι,
Τμήματα 1-2, 3-2, 5-2, από Κλ έως Πα,
Τμήματα 1-3, 3-3, 5-3, από Πε έως Ω.
Ειδικότερα για το μάθημα "Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας" (εξάμηνο 5) τα τμήματα ορίζονται ως εξής:
Τμήμα 5-1 (εξάμηνο 5), από Α έως Λ,
Τμήμα 5-2 (εξάμηνο 5), από Μ έως Ω.
Και για το μάθημα "Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία" (εξάμηνο 1) τα τμήματα ορίζονται ως εξής:
Tμήμα 1: Από Α έως Κ,
Tμήμα 2: Από Λ έως Ω.

el_menu