ΕΠΕΙΓΟΝ: Δήλωση στοιχείων Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχ. με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες επιθυμούν να λάβουν κάποια βοήθεια σε σχέση με τις εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 και δεν έστειλαν ήδη τα στοιχεία τους στο σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ Καθ. Στυλιανό Ποτηράκη με τον τρόπο που καθοριζόταν σε προηγούμενη ανακοίνωση καλούνται να το πράξουν μέχρι την Παρασκευή 12/6 στις 12:00 το μεσημέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αρκεί να το δηλώσουν απλά στην πλατφόρμα ασύχγρονης τηλεεκπαίδευσης (eclass / moodle) που χρησιμοποιεί κάθε μάθημα. Πρέπει να συλλεχθούν τα στοιχεία τους και κεντρικά με τον πιο πάνω τρόπο ώστε να επιβεβαιωθεί από τη Γραμματεία οτι έχουν προσκομίσει (στη Γραμματεία) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

el_menu