ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020: ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

(Καταληκτική Προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 11/6/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι)

 

Mε βάση τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο σχετικά με την διεξαγωγή εξετάσεων από απόσταση, καλούνται οι φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020, να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (πλατφόρμες eClass/Moodle) προκειμένου να δηλώσουν την συμμετοχή και την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην εξέταση, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους υποδειχθούν στις ιστοσελίδες αυτές.

Η δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση για κάθε μάθημα θα πρέπει να έχει υποβληθεί από όλους ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 11/6/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα έχει ταυτόχρονα χαρακτήρα οριστικοποίησης της λίστας των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.

Η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι υποχρεωτική και η μη εμπρόθεσμη αποδοχή ή η μη συμπλήρωσή της συνεπάγεται την μη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση.

el_menu