Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 26 Απριλίου 2020*. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf ) επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

el_menu