ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» – Ανοικτή Πρόσκληση σε παρουσίαση ΜΔΕ

To ΠΜΣ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) να παρακολουθήσει την παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Δείτε τα στοιχεία της παρουσίασης εδώ.

el_menu