Ανακοίνωση προς μετεγγραφέντες φοιτητές

Παρακαλούνται, να προσέλθουν οι μετεγγραφέντες φοιτητές στη Γραμματεία από 8-01-2020 έως 10-01-2020, ώρες 12:00-14:00, προκειμένου, να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Βεβαίωση διαγραφής από το τμήμα προέλευσης  

Αστυνομική Ταυτότητα

el_menu