Λειτουργία Γραμματείας

Η Γραμματεία του Τμήματος την βδομάδα από 30.09.2019 έως 04.10.2019 θα εξυπηρετεί μόνο νεοεισαγόμενους φοιτητές.

el_menu