ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Καλούνται  οι νεοεισαγόμενοι φοιτητές να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος  από Δευτέρα 30.09.2019 έως Παρασκευή 04.10.2019 και ώρες 10:00 – 14:00 για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα, έχοντας μαζί τους παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση αρχικής εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία) http://eee.uniwa.gr/el/tmima/ait-ent-m

2) Την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τµήµα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

5) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 30.09.2019 από Α έως ΖΑΦΕΙ

Τρίτη 01.10.2019 από ΖΑΧΑ έως ΚΟΥ

Τετάρτη 02.10.2019 από ΚΟΦ έως ΜΠΟΥ

Πέμπτη 03.10.2019 από ΜΠΡ έως ΣΟΥ

Παρασκευή 04.10.2019 από ΣΤ έως Ω

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική αίτηση και η Υ.Δ. πρέπει να έχουν θεωρηθεί από αρμόδια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής.

el_menu