ΕΓΓΡΑΦΕΣ «Αλλοδαπών - Αλλογενών»

Καλούνται  οι εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία «Αλλοδαπών - Αλλογενών», να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος  από Δευτέρα 23.09.2019 έως και τη Δευτέρα 30.09.2019 για την εγγραφή τους στο Τμήμα, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

el_menu