Αναβολή εξέτασης μαθήματος ΣΗΕ Ι

Η εξέταση του μαθήματος Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι μεταφέρεται από Πέμπτη 19/9/2019 την Τετάρτη 25/9/2019 και ώρα 11:00π.μ. στην ίδια αίθουσα.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Η.&Η.Μ.

el_menu