ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Η Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών  θα παραμείνει κλειστή  από 05/08/2019 έως και 16/08/2019

el_menu