ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 12.07.2019

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.07.2019 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ 1:00 μ.μ., ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

el_menu