Αναβολή εξετάσεων 10/07/2019

Αναβάλλονται οι εξετάσεις σήμερα 10.07.2019 μετά τις 11:00.

Η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή σήμερα 10.07.2019.

el_menu