Παράταση Ένταξης φοιτητών απο το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 7, του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019) παρατείνεται η προθεσμία  έως τις 30.09.2019, προκειμένου οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, να δηλώσουν με αίτησή τους σε ποιο από τα δύο Τμήματα ,  Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή  Μηχανολόγων Μηχανικών  του ΠΑΔΑ, επιθυμούν να ενταχθούν.

el_menu