ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15.05.2019

Κατόπιν ενημέρωσης από τη μηχανογράφηση ότι τα προβλήματα έχουν επιλυθεί, οι δηλώσεις παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 15.05.2019.

el_menu