Ανακοίνωση μαθήματος "Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου"

Την Τετάρτη 15/05/2019 και ώρα 9:00-11:00 το μάθημα Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με διδάσκοντα τον Μαλατέστα Παντελή δεν θα πραγματοποιηθεί.

el_menu