Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δείτε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 εδώ.

Όποιος υποψήφιος δεν διαθέτει τον Α.Π. της αίτησης συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις,
που είχε υποβάλλει στο τμήμα, πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στη Γραμματεία τις ημέρες
και ώρες εξυπηρέτησης κοινού για να πληροφορηθεί την βαθμολογία του.


Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι δικαίωμα εγγραφής στο Τμήμα έχουν όσοι έχουν
συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον
τριάντα (30) μονάδες.


Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του νέου έτους, μετά από
σχετική ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος Η.&Η.Μ.

el_menu