Ανακοίνωση παρουσίασης μεταδιδακτορικής έρευνας

Την Τετάρτη 14/6/2023 και ώρα 16:30, στην αίθουσα Β115β, θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας της Βασιλικής Κονταργύρη, με θέμα: «Συμβολή στη μελέτη συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) για μεγάλου μήκους διασυνδέσεις με έμφαση στη βέλτιστη διαμόρφωση συστήματος ηλεκτροδίων γείωσης».

el_menu