ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Τη Δευτέρα 20/3/2023 και ώρα 19:00 στην αίθουσα ΖΒ112 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας των φοιτητών Ν. Στούρα και Ι. Σταμούλου με θέμα: 
"Εγκατάσταση, ανάπτυξη, αποσφαλμάτωση συστημάτων και ανάλυση δεδομένων του αναβαθμισμένου ανιχνευτή New Small Wheel του πειράματος ATLAS στο CERN"
Θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής MSTeams.
Meeting ID: 330 042 810 762
Passcode: xoME7C 

el_menu