Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Σήμερα Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 20:30 , θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με θέμα:

"Ηλεκτρονικά συστήματα ανάγνωσης και μεταφοράς δεδομένων στους ανιχνευτές του πειράματος ATLAS στο CERN" .

H παρουσίαση θα γίνει μέσω Teams.

Συνδεθείτε στο link:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 374 910 977 372
Passcode: Y2qqJE

el_menu