ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:


4. Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής των δηλώσεων μαθημάτων παρακολούθησης από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης, σε έως τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη
Γραμματεία.


Οι φοιτητές που έκαναν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και έχει οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία μπορούν από τις 22.11.2022 μέχρι τις 25.11.2022 να κάνουν διορθωτική δήλωση, στέλνοντας το ακόλουθο κείμενο στην Γραμματεία, από το ακαδημαϊκό σας
email:

Θέμα: Διορθωτική Δήλωση
Επώνυμο:

Όνομα:

Α.Μ.:

 

 
 Μάθημα που θέλετε να αφαιρεθεί Μάθημα που θέλετε να καταχωριστεί 
   
   
   

 

Σημείωση:
1.Οι φοιτητές, που επιθυμούν, μόνο να καταχωριστεί μάθημα, το οποίο δεν δήλωσαν συμπληρώνουν μόνο την δεξιά στήλη.

2.Οι φοιτητές, οι οποίοι είχαν πρόβλημα με το εξάμηνο ένταξης τους (π.χ. οι φοιτητές που ήταν στο 11ο εξάμηνο και στο φοιτητολόγιο υπήρχε η ένδειξη 10ο) και δεν μπορούσαν στη δήλωση μαθημάτων να επιλέξουν παραπάνω μαθήματα, να συμπληρώσουν μόνο την δεξιά στήλη. Μπορείτε, να δηλώσετε, παραπάνω, από 3 μαθήματα στη διορθωτική.

el_menu