Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα "Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τους/τις ΦμεΑ"

Παρακαλούνται και ενθαρρύνονται όλοι οι φοιτητές/τριες, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΤΗΗΜ) να μετέχει στην ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα ευρείας κλίμακας με τίτλο «Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τους Φοιτητές/ήτριες με Αναπηρία (ΦμεΑ)». Περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ βρείτε στην ανακοίνωση της Δράσης “ΠΡΟΣΒΑΣΗ”.

Για να συμμετέχετε άμεσα στην έρευνα:

Αν είστε Φοιτητές/τριες του ΠΑΔΑ ακολουθείστε το σύνδεσμο:
https://freeonlinesurveys.com/s/204OswOq
Αν ανήκετε στο Διδακτικό προσωπικό του ΠΑΔΑ ακολουθείστε το σύνδεσμο: 
https://freeonlinesurveys.com/s/PT55iZdJ 
Αν ανήκετε στο Διοικητικό/Τεχνικό προσωπικό του ΠΑΔΑ ακολουθείστε το σύνδεσμο: 
https://freeonlinesurveys.com/s/lz9bXwPH 


Στ. Ποτηράκης,
Καθηγητής, Σύμβουλος ΦμεΑ ΤΗΗΜ

el_menu